Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-916-S

HIMMELSKE FADER, SAND OSS EN VACKELSE I VARA HJARTAN

John S. Torell

14, Mars 2004

Varje kristen ar ett utsatt mal for Djavulen och hans sataniska styrkor. I Peter 5:8-9

For att mjuka up den kristne och gora honom svag, sa kommer onda andar att forsoka lura den kristne till att bliva olydig emot Guds lagar, och forakta Guds Ord. Den andliga lagen som finns i 5 Mos.28:1-68 ar del av onda andars traningsprogram.

Varje ond ande kan utantill Jesaja 55:1-13, och under 7,000 ar av angreep pa manniskor, sa ar dessa onda andar experter pa att leda manniskor fel och leda dem in i synd.

Varje ond ande kanner till och forstar vad Jesus sade i Matt.5:17-19 och de har undergatt en noggrann traning sa att de for sakert kan lura den kristne till att icke forsta dessa bibelverser och leda dem ivag ifran sanningen.

DJAVULSKA ENKLA VAPEN
De flesta manniskor som har levt pa denna jorden, de som nu lever pa jorden och de som kommer i framtiden att leva pa jorden, kan bli besegrade och kontrollerade av enkla vapen. Dessa vapen ar alkohol och andra droger, otukt, aktenskapsbrott, homosexualitet, incest, masturbation, sex med djur, lust, girighet, politisk makt och andra perversa garningar. Det kan summeras upp i detta: Brod och Skadespel! Sa har varje diktator under artusenden kontrollerat manniskomassorna. Efes.2:1-4

DJAVULENS FYSISKA VAPEN
I denna kategori finner vi mord, forstorelse och sjukdom. Innan Djavulen kan anvanda dessa vapen, maste han forst fa tillstand ifran Gud. Job, kapitlen ett och tva. Jesus har givit den kristne starka andliga forsvarsvapen, som de flesta kristna icke har lart sig att hantera. Jesaja 53:3-7; Matt.8:14-17, 10:1; I Petr.2:24-25

SATANS AVANCERADE VAPEN
Detta vapen ar forst och framst anvant emot den kristne, som har lyckats klattra ur varldens "avskradeshog" och icke langre ar sarbar av Satans enkla vapen. Detta vapen kallas for Bedrageri och det leder till Falska Laror! Det ar speciella onda andar, som har blivit tranade i falska laror och de har blivit mastare av falska religioner. De ar ocksa kanda som "RELIGIOSA ANDAR," och de upptrader mycket skolade, belevade och intellegenta. Om de blir upptackta och synliga, sa kommer de att bliva mycket arga och explodera i vrede. Satan har anvant dessa religion specialister till att skapa alla falska religioner i varlden, och det ar allt ifran djavulsdyrkare till United Pentecostal churches. De har ocksa lyckats splitra de kristna in i hundratals av olika samfund, varje med en liten olik uppfattning om sanningen. I Tim.4:1-3; II Tim.3:1-7; II Petr.2:1-3; Uppen.2:18-29

Varje satanisk varelse ar mycket val informerade om Uppen.22:18-19 och har darfor lett manniskor till att oversatta falska versioner av Biblen och sedan lura kristna till att lasa dessa, eftersom de vet vilken skada detta kommer att gora till den kristne. Varje ond ande har blivit tranad till att forsta 2 Tess.2:8-12 och de gladjer sig at att kunna presentera logner, som kommer att leda manniskor till ett forhardat hjarta! Rom.1:28-32

Ar du intelligent nog att kunna forsta Efeserbrevet 6:10-18?

Har du oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-916

Back to Sermons 2004

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast