Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-913-S

HIMMELSKE FADER, SAND OSS EN VACKELSE I VARA HJARTAN
DEL ETT

John S. Torell

22, Februari 2004    Leonard Ravenhill Appendix

De kristna som lever ar 2004 ar som en man som gick ut och kopte sig en ny bil, och sedan gick han och kopte sig en hast. Istallet for att starta motorn och lata denna driva bilen, sa kopplar han hasten framfor bilen, rullar ned rutan pa forarsidan, och sedan later han hasten draga bilen.

Som kristna behover vi vara fullstandigt arliga emot oss sjalva och erkanna att vi har icke mycket andlig kraft i vara liv och vi anvader vara manskliga resurser for att verka for Herren. Vi sjunger vara sanger, delar vara vittnesbord, predikar och ger en inbjudan for dem som har behov, men tyvarr ar det icke mycket som hander. De flesta manniskor som bor runt om vara kyrkobyggnader vet icke ens att vi finns till, och det ar icke manga ofralsta som kommer till tro. Lyssna till dessa ord fran Jesus: Apg.1:1-8

  • De 120 larljungarna visste icke vad som skulle handa, de tillbringade de nasta sju dagarna tillsammans i bon och forsokte att gora Guds vilja - Apg.1:9-26

  • Men slutligen, nar de alla var pa samma plats och i full enighet, sa foll den Helige Anden pa dem - Apg.2:1-4
  • De 120 larljungarna lamnade nu den ovre salen och gick ut pa gatorna i Jerusalem. Den Helige Anden grep tag i de ofralsta manniskorna och samlade dem runt de 120. Apg.2:5-13
  • Apostlen Petrus tog nu aktion och borjade att predika. 3000 ofralsta judar tog emot hans budskap och blev fralsta och dopta pa en dag och med en predikan. Apg. 2:14-41

Vad ar hemligheten till denna kraft?

  • Simon ifran Samarien sag Guds kraft i aktion och ville kopa den for pengar. Apg.8:5-24
  • Scevas sju soner sag Guds kraft verka i apostlen Paulus, och forsokte att anvanda namnet Jesus, men det fanns ingen kraft for dem - Apg.19:1-20
  • Trollkarlen Elymas fick uppleva den negativa kraften av Gud! Apg. 13:4-12

Hemligheten ar att vara i Jesus! Joh.15:1-14

Jesus sade att om en manniska verkligen vill ha nagot, sa kommer hon att ge allt for detta. Matt.13:44-46

Nar en ung man finner en ung kvinna som han med hela sitt hjarta vill att hon skall bliva hans hustru, sa kommer han att gora allt for att detta skall bli en verklighet. Han kommer att tappa intresse for alla andra kvinnor, och ge all sin tid till den kvinna som ar hans karlek, han kommer att lova henne allt som hon begar. Han kommer att giva henne gavor, oppna dorrar for henne, draga ut stolar och hjalpa henne att satta sig, ingenting ar for litet eller for stort for honom. Till slut kommer han att stalla den stora fragan, nar han har gjort allt som kan goras, vill du gifta dig med mig?

Om vi vill ha Guds kraft i vara liv, sa maste vi forsta att detta kan icke ske utan att vi har Jesus i vara liv. Jesus ar Brudgummen, vi ar bruden. De kristna ar manga ganger kara och saliga over underverk, kraft, pengar och framgang. Gud alskar oss och han vill icke dela oss med nagon! 2 Moseboken 20:1-6

ALSKAR DU GUD OCH HANS SON JESUS KRISTUS??

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-913

Back to Sermons 2004

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast