Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-694-SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 9

12 December , 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL
I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa, 1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i; 2) Lasning och Skrivning; 3; Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN
Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss. Det fjarde fastlagger hur Gud vill att vi skall arbeta och vila. De aterstaende sex budorden visar oss hur Gud kraver att vi skall behandla manniskorna pa jorden.

NIONDE BUDORDET

DU SKALL ICKE BARA FALSKT VITTNESBORD MOT DIN NASTA. 2 Mos.20:16

Detta budord ar i sjalva verket om att icke ljuga. Ordsp.12:17 Logn ar en av de sju styggelserna - Ordsp.6:16-19

1. Om vi ar kallade att vittna infor en domstol, skall vi icke ljuga. Matt.24:8-12

2. Om det begars att du skall giva uppgifter om en person, skall vi icke ljuga. Om man icke har fakta tillhanda, men istallet gissar, ar detta en logn. Matt.12:35-37

3. Om du blir vittne till en olycka eller ett brott, sa ar det din plikt som kristen att giva den hjalp som du kan, rappotera vad som har hant, och vara sanningsenlig i rapporten.

Lukas 10:25-37

4. Nar du falskt fortalar en manniska, sa bar du falskt vittnesbord - Jer.6:22-30

Den sa kallade underhallningsindustrin fortalar Guds skapelse, man driver gack med familjen, man gackar Guds moraliska lagar, och man fordarvar en ren helgad livsstil . De manniskor som producerar detta ar "kopplare," skadespelarna ar horor och de manniskor som tittar pa deras produkter ar delaktiga i deras synder. Jakob 4:1-4

Jesus har talat om for oss hur han kanner det, nar ett barn blir lett fel - Matt.18:6-10

Gud TOLERAR ICKE LOGNARE I NAGON FORM! Upp.21:8; 22:15

Det finns endast ett botemedel - bedja om forlatelse och odmjukt soka forlatelse ifran Gud  Jakob 4:5-11

       Behover du bedja om forlatelse idag?

            Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast