Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-693

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 8

5 December, 1999
Guds vilja ar att vi skall kunna hora hans rost, acceptera hans vilja for vara liv, vara lydiga och gora vad han har kallat oss till att gora. Psalm 32:809

De Tio Budorden ar grundlagen, hela den Moraliska Lagen bygger pa detta.

Matt.5:17-19

Det finns ingen fralsning i den Moraliska Lagen. Rom.3:19-31; Eph.2:8-10

Inget flygplan kan flyga om det icke ar byggt enligt de matematiska, kemiska, elektriska, aerodynamiska och mekaniska lagarna. Icke heller kan en nation blomstra, om den icke har Guds Moraliska Lag som en bas for brottslagar, civila lagar och affarslagar. Ordsp.25:5; 29:2

Guds lagar kan icke brytas, istallet blir det lagbrytaren som blir bruten. Gal.6:7-8

Guds lagar ar goda, de ar stommen till allt man bygger pa jorden. 1 Tim.1:1-20

ATTONDE BUDET

DU SKALL ICKE STJALA 2 Mos.20:15

Definition : Stjala ar att taga nagot from en annan person som icke tillhor dig.

1. Man stjaler nar man tager nagonting fran en person eller fran en firma.

2. Man stjaler nar man pratar under arbetstid, nar vi har lovat att arbeta.

3. Man stjaler nar man anvander telefoner, faxmaskiner, kopieringsmaskiner etc. pa arbetet, nar vi icke fatt tillstand till att gora detta. Endast agaren av en firma kan ge tillstand, en forman kan endast ge tillstand om agaren har sagt till om detta.

4. Man stjaler nar man tager en gift manniska ifran sin fru/man.

5. Stold ager rum nar man har givit ett lofte, och sedan icke haller detta.

6. Stold ager rum nar man tager vertyg, utrustning och material fran sin arbetsplats.

7. Stold ager rum nar en arbetsgivare icke betalar sina arbetare. Detta ger ett dubbel straff ifran Gud, nar man haller tillbaka loner ! Jakob 5:1-6

8. Man stjaler nar man lagger till extra pa ersattning for resor etc, eller fordrar betalning for tjanster eller material man icke anvant.

9. Nar du uppehaller en manniska med tomt prat, skvaller etc. sa stjaler du hennes tid.

10.Nar du lanar nagot fran en manniska och du icke ger det tillbaka, sa ar du en tjuv.

11. Om du icke betalar dina rakningar sa ar du en tjuv!

12. Stold ager rum nar du lurar en annan manniska.

13. Lotteri, tips och andra spel ar stold. Denna manniskan hoppas kunna taga nagot som hon icke fortjanat.

14: Att undanhalla sexuellt umgange i ett aktenskap ar stold, om icke en manniska ar sjuk eller man tager en tid for bon och fasta. 1 Kor.7:1-5

15. Att fortala en manniska ar stold. Man stjaler hennes goda rykte och namn.

Har du oron till att hora med?

Behover du bedja om forlatelse? 1 Joh.1:5-10

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast