Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-675-S

EN KRISTEN FORUNDERSOKNING INNAN RATTEGANGEN

Given av den Helige Ande genom John S. Torell

1 augusti, 1999

Biblen talar om for oss att alla kristna maste en gang infinna sig infor KRISTI DOMSTOL (2 Kor.5:10), som kommer att aga rum i himlen. Vid denna tidpunkt kommer varje kristen att bliva rannsakad av Jesus Kristus, som kommer att sitta som Hogsta Domaren. Ingen manniska kan overklaga den dom som man far. Alla domar ar slut-

giltiga och vill sta kvar for evigt. 1 Kor.3:11-15

Pa denna jorden halles alltid en forkonferans i en domstol, dar domaren, advokaterna, aklagaren and den anklagade mots for att finna ut, om man kan komma till en overens-

kommelse. Om icke, sa tags den anklagade till en full rattegang.

Gud har satt upp ett liknande system for de kristna - 1 Kor.11:27-33. Men problemet ar detta, att de flesta av oss aldrig ser nagot fel hos oss sjalva, men vi har inga svarigheter till att hitta fel hos andra. Matt.7:1-5

Manniskor som ar visa ar villiga att hora fran andra, for att bli annu visare.

Ordsp.9:6-12

Manniskorna som kanner dig bast ar dem som star dig narmast. Om du ar ett barn, sa ar det dina foraldrar och dina syskon som kan verkligen vittna om hurudant ditt kristna liv ar.

Om du ar gift, sa ar det din man/hustru och barn som kanner dig bast. Om du icke ar gift, kolla med din familj, vanner och manniskor som du arbetar for och medarbetare.

1 Tim.3:1-13

Har ar nagra fragor som du kan stalla till manniskor omkring dig:

1. Ar GUDS KARLEK synlig i mitt liv? 1 Kor.13:1-8

2. Ar jag en forlatande kristen, villig att forlata och glomma? Matt.6:14-15; Mark 11:25-26

3. Ar jag en glad kristen, som prisar Gud, eller ar jag en som klagar jamt och standigt?

4Mos.11:1-20; Judas 16

4. Sprider jag Guds tro omkring mig, eller sprider jag otro? Hebr.11:1-6

5. Ser manniskorna Jesus i mig? Joh.13:1-17

6. Ar kottets garningar verksamma i mig? Gal.5:19-21

7. Ar den Helige Andens frukt synlig i mig? Gal.5:22-25

8. Har jag integritet (redbarhet) i mitt liv, eller tror folk att jag ljuger da och da?

Matt.5:33-37; Upp.21:8;22:15; 1 Joh.1:4-7

9. Om en krissituation skulle uppsta, vagar du lita pa mig att taga hand om dig?

Lukas 22:17-34

************************************************

Anvand denna lista och fraga manniskorna omkring dig hur de upplever dig som en kristen! Var villig att bliva tillrattavisad, sa nar din tur kommer att sta framfor JESU KRISTI DOMSTOL, att det icke kommer att finnas nagra anklagelser emot dig. Jes.1:16-20

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast