Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-674-S

NAD OCH HELIGHET

DEL 4 25 JULI, 1999

ALLA KRISTNA AR ICKE VARDIGA ATT BLIVA VALSIGNADE

Detta later hart till vissa manniskor. Om Gud ar karlek, kan detta vara sant?

Men Jesus anvande mycket starka ord "hundar och svin" - Matt.7:6

Vi ar fralsta av NAD, men det finns ingen plats i Biblen, dar det sager att vi kan synda emot Guds NAD. Tvartom, vi ar tillsagda att vakta var tro och uppskatta Guds NAD.

Apostlen Petrus talade mycket allvarligt over detta amne - 2 Petr.2:10-22

Apostlen Judas sparade icke pa orden - Judas 1-25

Det ar oerhort viktigt att vi forstar ATT EN KRISTEN SOM LEVER OCH VANDRAR I KOTTET, KAN ICKE BEHAGA GUD! Rom.8:1-9

Detta ar ett omrade, dar fusk skapar fullstandig forstorelse.

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ETT LYCKLIGT OCH VALSIGNAT LIV

Joh.15:1-7

Under 1300 talet i Europa dog miljoner av manniskor av en pest (digerdoden). Dess ursprung kom ifran oppna avloppsdiken i staderna och byarna. Gud hade talat om detta cirka 3000 ar tidigare - 5 Mos.23:12-14

Profeten Hoseas ord star igen som ett eldbaner - Hosea 4:6

Lat oss nu undersoka i detalj vad Biblen undervisar om ett heligt liv:

1. Vandra icke i fafanglighet - Efes.4:17-21

2. Vart tal maste andras - vers 22-24

3. Vi kan icke mer ljuga - vers 25

4. Bliv arg men synda icke - vers 26

5. Giv inget tillfalle till Satan - vers 27

6. Stjal icke mer - vers 28

7. Inget mera ohoviskt tal - vers 29

**********************************************

Har du ett ora till att hora med?

Fortsattning foljer.....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast