Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-696-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 11

26 December, 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

AGAPE KARLEK
Vi har nu studerat laroamnerna LYDNAD och MORALITET, och nu skall vi undersoka ett nytt laroamne, KARLEK. I det svenska spraket heter substantivet "KARLEK," och verbet heter "ALSKA." Man sager att man alskar Gud, man alskar en person, men man kan ocksa saga att "man alskar glass." Det Nya Testamentet var ursprungligen skrivet pa grekiska, och detta sprak har flera ord, nar man vill gora ett uttalande om att man alskar nagot eller nagon.

1. Agapao ar ett verb, agape ar ett substantiv, vilket "uttrycker den karlek som Gud har for manniskan, sa stark att han sande sin enfodde son att do for oss." (Rom.5:6-10)

Det ar detta verb och substantiv som du finner i 1 Cor.,kapitel 13

2. Det grekiska ordet for "jag alskar att besoka dig" ar "thelo." Markus 12:38

3. Att alska en person som en van pa grekiska ar "phileo" (joh.11:3); karlek till broderna ar "philadelphia" (Rom.10:12; karlek till pengar ar "philarguriz" (1 Tim.6:10; karlek till en maka/make eller barn ar "philoteknos" (Titus 2:4; att alska sin gifta man ar "philandros"

(Titus 2:4); karlek till manniskor ar "philantrophia" Titus 3:4); och "eros" ar det grekiska ordet for sexuellt umgange.


For att kunna bli utexaminerad ifran denna AGAPE KARLEKS kurs, maste varje fralst manniska lar sig att alska Gud over allt annat!

1. Var saker pa att Gud ar den enda i ditt liv - 2 Mos.20:1-5; Matt.22:34-38

2. Lar dig att alska andra manniskor - Matt.22:39-40; speciellt Guds forsamling - Joh.13:1-15. Du maste ocksa lara dig att alska dina fiender - Matt.5:43-48

3. Agape karlek kommer att inspirera dig till att vittna och leda syndare till Kristus

Matt.28:18-20

4. Agape karlek kommer at inspirera dig till att bedja for de sjuka och kasta ut onda

andar. Lukas 9:1; 10:1-3

5. Agape karlek kommer att inspirera dig till att alska att lyda Jesus Kristus - Joh.14:15


Du kan dagligen testa dig sjalv och se hur bra du klarar denna klass - Gal.5:22-25 Den sista skrivna testen finner du i 1 Kor. kapitet 13. Om du kan sanningsenligt saga att du har fullgjort hela detta prov, sa ar du redo att bliva testad av Gud, sa att du kan fa ditt slutbetyg!

1 Mos.22:1-18

        Behover du bedja om forlatelse och andra ditt liv?

                   Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast