Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-695-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 10

19 December , 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL
I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa, 1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i; 2) Lasning och Skrivning; 3; Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN
Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss. Det fjarde fastlagger hur Gud vill att vi skall arbeta och vila. De aterstaende sex budorden visar oss hur Gud kraver att vi skall behandla manniskorna pa jorden.

TIONDE BUDORDET
Du skall icke have begarelse till din nastas hus. Du skall icke have begarelse till din nastas hustru, ej heller till hans tjanare eller tjanarinna, ej heller till hans oxe eller hans asna, ej heller till nagot annat som tillhor din nasta. 2 Mos.20:17

Definition av ordet "begarelse": En stark onskan, speciellt till nagonting som tillhor en annan person, starkt som ett begar, ett annat ord av avundsjuka, man ar irriterad over nagot som tillhor en annan person, som man sjalv vill ha.

1. Begarelse eller avundsjuka leder till mord och krig.

        A) Mordet pa Abel- 1 Mos.4:1-8

        B) Aktenskapsbrott, oarlighet, mord - 2Sam.11:1-27; 12:1-15

        C) Mordet pa Naboth - 1 Konung.21:1-29

2. Jesu korsfastelse agde rum pa grund av begarelsens synd - Matt.26:1-5; 14-17; 47-75; 27:1-26

3. Lucifer var avundsjuk pa Gud sjalv - Jesaja 14:12-15

4. Lucifer blev en fader till alla logner - Joh.8:42-45

5. Begarelse (avundsjuka) leder till girighet - Ords.1:8-19


Begarelsens synd ar ett fro som forgiftar en manniska till att bliva en tjuv, for en man eller kvinna att stjala en annans maka/make, for politiska ledare att starta krig for att kunna errovra land och rikedomar, for rika manniskor att forsoka bliva rikare genom bedrageri och list. Varje krig, stort eller litet pa denna jorden startas genom begarelsens synd.

Jakob 4:1-4

            Behover du bedja om forlatelse?

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast