Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-691-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 7

21 November , 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL
I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa, 1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i; 2) Lasning och Skrivning; 3; Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN
Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss. Det fjarde fastlagger hur Gud vill att vi skall arbeta och vila. De aterstaende fem budorden visar oss hur Gud kraver att vi skall behandla manniskorna pa jorden.

SJUNDE BUDORDET

DU SKALL ICKE BEGA AKTENSKAPSBROTT 2 Mos.20:14

Definition : Aktenskapsbrott ar nar en gift man och en kvinna som icke ar hans hustru har samlag, eller en gift kvinna och en man som icke ar hennes man har samlag.

Gud ansag att aktenskapsbrott var en sadant svart brott emot lagen, att straffet for detta var doden - 3 Mos.20:10

Jesus andrade pa dodssraffet och erbjod forlatelse, om manniskan angrade sig.

Joh.8:1-11

Nar manniskor engagerar sig i sexuellt samlag utanfor aktenskapet, ger detta Satan ratt till att sanda in demoner i det par som begar denna synd - 1 Konung.11:1-9; 1 Cor.6:15-20

Aktenskapsbrott ar andligt sjalvmord, som leder till sjukdom, forstorelse och slutligen till doden - Ordsp.6:23-35; 7:1-27

Kung Solomon foljde icke sjalv de ord som Gud hade gett honom, han blev forford.

Jesus visste att en storm av pornografi skulle komma, och han starkte lagen -Matt.5:27-32

Jesus ar brudgummen, forsamlingen ar bruden - Uppen.19:5-9

En kristen skall icke bega ANDLIGT AKTENSKAPSBROTT! Jakob 4:1-10

Du kan icke ha gemenskap med Gud och onda andar - 1 Kor.10:18-22

Gud skamtar icke - Han ar en avundsjuk Gud ! 5 Mos.32:16-37

Det finns endast ett botemedel - fullstandig bot och battring! Psalm 51:1-12

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast