Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-689-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 5

 7 November , 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL

I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa, 1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i; 2) Lasning och Skrivning; 3; Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN

Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss. Det fjarde fastlagger hur Gud vill att vi skall arbeta och vila. De aterstaende fem budorden visar oss hur Gud kraver att vi skall behandla manniskorna pa jorden.

5. Hedra din fader och din moder, for att du ma lange leva i det land som Herren din Gud vill giva dig. 2 Mos.20:12

Om barnen icke hedrar sina foraldrar, sa kan de icke taga imot den kunskap, som maste foras over fran en generation till den nasta - 5 Mos.6:1-25

Precis som mjolken fran en moder till en nyfodd baby overfor vitala indigrenser, sa maste Guds ORD overforas fran en generation till den nasta - Josua 22:26-34

Oavsett om dina foraldrar vandrar med Gud eller icke, sa maste du hedra dem. Att hedra dem betyder icke att du masta halla med dem, om de icke vandrar med Gud, men du maste respectera dem, darfor att Gud anvande dem till att ge dig gavan av liv.

Rom.8:28-31

Nar foraldrar ar i Guds vilja, sa maste barnen lyda - Efes.6:1-3

Foraldrar, reta icke dina barn - Efes.6:4

Om en generation icke bevarar sitt arv, sa kommer deras barn och barnbarn att forstora sig sjalva och sin nation - 2 Konung.17:1-18

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast