Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

 RLJ-687SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 3

24 October, 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

MORAL
I de vanliga skolorna pa jorden ar i regel huvudamnerna dessa:

1) Spraket som talas i den nation manniskan bor i;

2) Lasning och Skrivning;

3) Mattematik

Moral undervisas i regel icke pa dessa skolor, vilket ger en forklaring till alla krig, mord och brottslighet. I Guds Trosuniversitet ar "Moral" ett huvudamne, som Gud kraver att varje elev maste lara sig for att kunna taga en examen. Matt.22:34-40

Kom ihag detta, att leva ett moraliskt liv fralser ingen manniska, men vi arbetar pa att vara moraliska darfor att vi ar fralsta. Efes.2:8-10

DET VAR GUD SJALV SOM GAV MOSES DEN GUDOMLIGA MORALISKA LAGEN

Denna lag ar ocksa kand som de Tio Budorden. De forsta tre budorden fastlagger hur vart forhallande till Gud skall vara, och vad han forvantar sig ifran oss.

1. DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JAMTE MIG. 2 Mos.20:1-3
    Gud accepterar icke andlig otukt - Jakob 4:1-10
    Gud kommer att forkasta manniskor som bedriver andlig otukt - Hesek.44:5-16

2. INGA BELATEN, INGEN DEMONDYRKAN - 2 Mos.20:4-6
    Ytterligare forklarat av Gud i 5 Mos.18:9-13, bekraftat av Paulus - 1 Kor.10:19-22

3. DU SKALL ICKE MISSBRUKA HERRENS, DIN GUDS NAMN. 2 Mos.20:7

Det finns ingen nation i varlden som missbrukar Guds namn sa mycket som USA. Man anvander Gud och Jesus Kristus som svarord, och man skymfar den Helige Anden, nar man utropar " heliga ko." Nar en Amerikan blir fralst, sa fortsatter han att svara och missbruka Guds ord, men nu anvander han ord som "Gosh, Golly," for Gud, "Gee Wiz" for Jesus Kristus och "dang it" istallet for "damn it." etc.

Jesus sade att vart sprak skall vara enkelt, rakt pa sak, inget dubbel snack -

Matt.5:33-37

Gud ar helig, han ar Skaparen, den Allsmaktige av allt skapat, han skall tillbedjas
i Ande och Sanning - Joh.4:21-24

Vi skall alska Gud, respektera och beundra honom - Uppen.4:1-11

Fortsattning foljer ....

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast