Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-686-SW

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET
DEL 2

17 October, 1999
Vi skall nu studera de olika klasserna som undervisas i denna skola. Du maste lara dig att forsta, att eleverna har ingen mojlighet till att taga vissa amnen och forkasta andra. Laroplanen ar faststalld av Gud och maste foljas. Rom.9:9-24

Lat oss igen ga igenom undervisningen om tid. Biblen sager att etttusen ar pa jorden ar som en dag for Herren. (2 Petr.3:8b) Nar vi anvander denna information, sa kan vi saga detta: En timme i himlen ar 41.67 ar pa denna jorden. En minut i himlen ar 8 manader och 8 dagar pa denna jorden. En sekund i himlen ar 3 dagar och 22 timmar pa jorden. En manniskas maximum tid pa denna skolan ar 2 timmar, 52 minuter och 48 sekunder (himmelsk tid). Jordisk tid ar 120 ar. 1 Mos.6:3

LYDNAD

Den forsta klassen varje elev blir automatiskt inskriven i ar LYDNAD 101

Introduktionen till denna klass ar ANGER SOM LEDER TILL FRALSNING.

Matt. 16:24-26; Lukas 12:15-21; Joh.3:1-8; Rom.10:8-13; Apg. 3:19

Lydnad 101 ar komplett, nar manniskan har blivit fralst och vattendopt genom nedsanking. Matt. 3:13-17; Matt. 28:18-20; Rom.6:1-8

Att taga examen ifran Lydnad 101 och borja Lydnad 201 ar spannande till att borja med.

Introduktionen till denna klass ar att BLIVA DOPT I DEN HELIGE ANDEN! Apg.1:1-8;

2:1-4 Pa grund av fel undervisning under arens lopp, sa ar det manga kristna som missar denna viktiga handelse, men som trots detta forsoker att gora fardig klassen, men utan den Helige Andes kraft. Man gar i kottet. 1 Kor.2:9-16; Efes.6:10-18

Nasta steg i denna klass ar att lara sig att kapitulera vara pengar till Gud. Detta kallas i Biblen for TIONDE. Mal.3:6-12 Kom ihag detta, mycket litet kommer att handa i ditt liv tills du har sagt ja till denna undervisning och du ar trofast till 100%. Du skall veta, att om du icke ger tionde till Herren, sa kommer han att se till att du betalar tionde i bilreparationer, sjukhus, tandlakare, rormokare, och listan kan bli mycket lang. TIONDE AR ICKE EN MOJLIGHET, DET AR ETT BUDORD! Matt.6:28-34

ATT FORKASTA AVGUDADYRKAN - 5 Mos.18:9-13; 2 Mos.20:1-5

Nu kommer den svara delen av klassen, LYDNAD 301; ATT GE UPP DITT LIV!

Lukas 9:23-26; 57-62 Sjalv maste do och Jesus maste regera - Joh.15:1-14

Denna klassen ar ocksa kand som "SKOLAN AV HARDA SMALLAR." De flesta elever tillbringar manga jordear i denna klass, innan de ar fardiga att taga sin examen. Gud kommer sjalv att satta upp slutprovet for denna klass for varje manniska. Gud kommer att taga det som du alskar mest pa denna jorden och saga till dig att ge upp detta. Gud ar icke SENTIMENTAL, och han kommer icke att andra sig. Detta prov kommer att sta kvar tills du antingen klarar det eller sa dor du. For Abraham gallde det hans son.

1 Mos.22:1-18

Nu kommer den sista klassen - LYDNAD 401; ATT GE DITT LIV FOR HERREN!

Matt.19:27-30 Att giva upp allt for Gud! Ett liv dar man tjanar, icke regerar! Joh.13:1-17

Apostlen Petrus blev tillsagd vad Jesus forvantade sig av honom - Joh.21:14-19

Apostlen Paulus blev tillsagd vad Jesus forvantade sig av honom - Apg.9:1-18

PLANERAR DU ATT GORA FARDIGT DINA KLASSER?

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast