Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-685-S

JORDEN - GUDS TROSUNIVERSITET  

10 October, 1999
De forsta eleverna som anlande till detta universitet var Adam och Eva. Den forsta klassen de tog var Lydnad 101. De klarade icke denna klassen. 
1 Moses 3:1-19

Allt eftersom mer och mer elever anlande till detta universitet, misslyckades de flesta med att klara denna klassen Lydnad 101. Efter en viss tid blev eleverna sa upproriska, att alla blev avrattade utom 8 stycken elever. 
1 Moses 6:1-8; 7:17-24

Det var mycket besvarligt for Gud att kunna utexaminera elever, endast ett fatal lyckades klara alla klasserna. Har ar namnen pa vissa, som tog sin examen: Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Josua and nagra fler - Hebrews 11:1-40

Efter en tid sa skrev Gud om reglerna for sitt universitet och skickade sin egen enfodde Son, Jesus Kristus till att bliva hogste ledaren - Hebrews 8:1-13

Med dessa nya regler och ny kraft som var tillganglig for varje elev, sa lyckades fler och fler elever till att taga en examen - John 1:1-14; 3:1-8; Apg.1:1-8; 2:1-4

Har ar en lista over de klasser man maste taga for att kunna bli utexaminerad:

LYDNAD 101 5 Mos.kapitel 28

MORAL 201 - 2 Moses 20:1-17

KARLEK 301 - 1 Kor.kapitel 13

SANNING 401 - John 4:21-24; 1 John 1:4-7

REDBARHET 501 - Jakob 5:1-12; Upp.21:8; 22:15

TRO 601 - Hebrews 11:1-6

BARMHARTIGHET 701- Matthew 18:21-35

FORLATELSE 801- Matthew 6:14-15; Mark 11:25-26

GUD TILLATER ELEVER TILL ATT KOMMA TILL HIMLEN, OM DE HAR BLIVIT FODDA PA NYTT, MEN DERAS POSITIONER KOMMER ATT BLI BEGRANSADE! 1 Kor.3:11-15

MEN FORSTA DETTA, FRALSNING AR AV NAD OCH ENDAST AV NAD, MEN GUD VILL ATT VARJE ELEV SKALL VAXA I TRO!

Efes.2:8-10

Detta ar Guds ordning i sitt utbildningssystem :

1. Att anlanda till skolan - fysisk fodelse

2. Kindergarten - att vaxa upp fysiskt

3. Folkskolan - Att bliva fodd pa nytt

4. Realskolan - At bliva frisatt och andedopt i den Helige Anden

5. Studenten - Att vaxa andligt

6. Universitetsstudier - Att bliva andligt mogen

7. Att taga en doktorsavhandling - Att vara en levande sten - 1 Petr.2:1-9

8. Att bliva anstalld i Guds Rike och producera mer an vad du tager emot

9. Doden - Utexaminering ifran Guds universitet - 2 Timothy 4:6-8

Allting samverkar for dem som alskar Gud! Romans 8:26-39

Har du oron till att hora med?

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast