Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

Sermon Outline in Swedish

RLJ-684-SW

 

VILKEN GLADJE HAR DU? VARLDSLIG ELLER ANDLIG?

3 October, 1999

Guds folk som har blivit tvattade i Jesu blod, behover icke varlden. Istallet ar de full-

standigt glada och belatna med att vandra nara med Herren. John 16:33

Eftersom ofralsta manniskor icke har tillgang till den Helige Anden, sa skapar de en syntetisk (falsk) gladje, som idag kallas for "UNDERHALLNING." Detta har funnits sedan Adam och Eva syndade, och Djavulen serverar samma ruttna mat vid sina bord, ifran generation till generation: Sexuellt umgange utanfor aktenskapet, pharmakia (alkohol och andra droger), sexuell dans for att manniskorna skall lusta efter varandra, fula och daliga skamt, olika slags spel som rulette, bingo, kort, trav, tips mm., logner stold etc. 2 Moses 32:1-8; 15-25

Varldslig gladje varar icke lange! Nar den tager slut blir manniskorna irriterade, arga, fula, otrevliga, klagande, gnallande och listan kan bli mycket lang. 1 Moes 4:3-8

Jona var en av Guds profeter. Men han var en olydig profet: Jona 1:1-17

Jona hade sitt eget program. Han hatade manniskorna som bodde i Ninevi! Han onskade dod och forstorelse over dem. Nar en kristen manniska har sitt eget program, kommer den manniskan att fa mycket vark, sorg och rent ut sagt, ett HELVETE PA JORDEN. Jona 2:1-10

 

Gud gav Jona en andra chans: 3:1-2

Jona predikade, men det fanns ingen karlek i hans budskap - versarna 3-10

Istallet for att gladja sig over att folket bad om forlatelse, sa blev Jona mycket vred.4:1-5

Jona var icke pa samma vaglangd som Gud, istallet lyssnade han pa sitt kott!

Galatians 5:19-21

Jona kunde icke frigora sig fran sitt kott - vers 6

Gud gav honom en lektion i lydnad - vers 7

Jamfor Jonah med Abraham: Jona var sjalvisk - versarna 8-11

Abraham alskade Gud - 1 Moses 22:1-17

Varldsliga kristna vander sig till Egypten for litet gladje. De sitter framfor sina husgudar (TV) eller sa gar man till nagot av Satans underhallningscenter. Jesus sade till sina efterfoljare, GRAT OVER ER SYND OCH MANNISKORNA SOM FORGAS!

Lukas 23:25-31

Ingen apostel fick lida sa mycket som apostlen Paulus; 2 Kor.11:1-30; 12:1-11

Trots detta sa var Paulus liv fyllt med GLADJE! Filip.4:1-8

Hur star det till med dig?

Har du oron till att hora med?

 

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast