Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-681-SW

NAD OCH HELIGHET

DEL 10 September 12, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak.

GUD HAR SAGT: ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNERLSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MAN LEVA. 5 Moses 30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! John 15:1-7

Syndanod och anger AR EN GAVA SOM GUD GER EN MANNISKA - John 6:44;65. Likadant ar det med LYDNAD TILL GUDS BUD! DETTA AR EN GAVA IFRAN HERREN, SYNDANOD OCH ANGER KAN EN MANNISKA ICKE SJALV PRODUCERA. Romans 3:10-18

LYDNAD TILL GUDS BUD KOMMER ENDAST GENOM DEN HELIGE ANDEN! Hebrews 8:1-13

 

UNIVERSUM BLEV SKAPAT FOR ATT ANVANDAS SOM ETT TRANINGS CENTER AV

LYDNAD TILL GUD! Hebrews 3:1-6

*************************************************************

GAVAN TILL ATT KUNNA TILLBEDJA OCH PRISA GUD

Att tillbedja Gud ar den hogsta position som bade anglar och manniskor kan na. Gud hade skapat Lucifer till den smorde keruben, som skulle leda alla anglarna i pris och tillbedjan av Gud. Lucifer bytte bort denna upphojda position for en plats i Den Brinnande Sjon och evig plaga!

Hes.28:12-19; Upp.20:10

Lucifer (den skinande), nu kand som Satan (hataren, aklagaren) vill icke att nagon manniska skall fa tillfalle att tillbedja Herren - Upp.12:7-17; 1 Petr.5:8

GUD SOKER TILLBEDJARE! Joh.4:19-24

Utan HELIGHET, LYDNAD, TRO OCH TROHFASTHET, kan en manniska icke tillbedja Gud!

1 Samuel 15:22-23

Hur man skall tillbedja Gud i Ande och Sanning har blivit fastlagt av Gud, och det ar nedskrivet i Biblen. Denna Hoga Standard KOMMER ALDRIG ATT ANDRAS!

Jes.6:1-7; Upp.7:9-17; 15:1-8

Gud ar mycket noga med hur manniskorna kommer till honom! Moses blev tillaten att komma upp pa berget och se Herren ansikte mot ansikte, men ingen annan. 2 Moses 19:1-25; 20:18-26

Utan fruktan gick Moses med gladje for att mota Herren - 2 Moses 24:1-3; 9-18

Manniskor som icke vandrar i helighet ar radda for gudsman och gudskvinnor- 2 Moses 34:27-35

DET FINNS ENDAST EN VAG SOM LEDER EN MANNISKA TILL ATT BLIVA EN TILLBEDJARE AV GUD, OCH DET AR FORLATELSENS VAG! Jes.1:10-20; Hebrews 10:19-25

Jesus vantar pa dig! SKALL DU OPPNA DITT HJARTA FOR HONOM?

Upp.3:19-22

Har du oron till att hora med?

 

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast