Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

 RLJ-680-SW

NAD OCH HELIGHET

DEL 9 September 5, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak.

GUD HAR SAGT: ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNERLSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MAN LEVA. 5 Moses 30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! John 15:1-7

Syndanod och anger AR EN GAVA SOM GUD GER EN MANNISKA - John 6:44;65. Likadant ar det med LYDNAD TILL GUDS BUD! DETTA AR EN GAVA IFRAN HERREN, SYNDANOD OCH ANGER KAN EN MANNISKA ICKE SJALV PRODUCERA. Romans 3:10-18

LYDNAD TILL GUDS BUD KOMMER ENDAST GENOM DEN HELIGE ANDEN! Hebrews 8:1-13

*******************************

Fader Gud, Jesus Guds Son och Gud den Helige Anden ar en i tre. Gud, Elohim, har alltid existerat och Biblen talar icke om nagot for oss om den evighet som han har existerat i. Guds personliga live ar totalt separerat from den skapelse som vi manniskor kanner till.

Jesaja 45:21-25; 46:9-13; Hebrews 6:13-20; John 1:1-14

Gud skapade icke himlarna och jorden darfor att han var ensam, men for att visa sin harlighet.

Psalm 8:1; 148:13; Hebrews 1:1-3; Uppen.21:23-27

UNIVERSUM BLEV SKAPAT FOR ATT ANVANDAS SOM ETT TRANINGS CENTER AV

LYDNAD TILL GUD!

Lucifer misslyckades med att taga sin examen - Jes.14:12-15; Hes.28:11-19

En tredjedel av Guds Heliga Anglar trodde pa Lucifer och misslyckades for evigt - Upp.12:3-4;

Adam och Eva misslyckades att bliva uteximinerade - 1 Moses 1:26-31; 2:15-17; 3:1-13

Kain misslyckades - 1 Mos 4:1-11

Abraham kampade och till slut fick han seger - 1 Moses 22:1-18; Romans 4:1-5; Hebrews 11:8-19

Syftet for varje manniska ar att bliva fralst (fodd pa nytt) - John 3:1-8, och sedan borja med sin traning i TRO, TROFASTHET OCH LYDNAD! Hebrews 2:9-18; 3:1-19

Vid detta laget bor du kunna forsta vad Jesus undervisade. Malet for varje manniska pa denna planeten ar icke att bliva rik, beromd och fa makt. Gud kommer att ge oss vad vi behover, men som elever i GUDS TRANINGS CENTER I LYDNAD, skall vi koncentrera oss pa vara studier och bli fardiga att taga var examen, den dagen Gud kallar oss hem ifran denna planeten.

Matthew 6:19-34

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer .....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast