Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-679-SW

NAD OCH HELIGHET

DEL 8 29 Augusti, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak.

GUD HAR SAGT: ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNERLSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MAN LEVA. 5 Moses 30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! John 15:1-7

Syndanod och anger AR EN GAVA SOM GUD GER EN MANNISKA - John 6:44;65. Likadant ar det med LYDNAD TILL GUDS BUD! DETTA AR EN GAVA IFRAN HERREN, SYNDANOD OCH ANGER KAN EN MANNISKA ICKE SJALV PRODUCERA. Romans 3:10-18

LYDNAD TILL GUDS BUD KOMMER ENDAST GENOM DEN HELIGE ANDEN! Hebrews 8:1-13

DET FORSTA FORBUNDET MED ISRAEL VAR GRUNDAT PA FRUKTAN AV STRAFF.

Jeremiah 31:31-34

DET FORSTA FORBUNDET VAR GRUNDAT PA FRUKTAN- ETT KOTTSLIGT FORBUND!

DET ANDRA FORBUNDET AR GRUNDAT PA GUDS KARLEK- ETT ANDLIGT FORBUND!

1 Kor.2:1-16

Forsta detta: BEDROVA ICKE DEN HELIGE ANDEN! Efes.4:30

De ofralsta ar bundna av Djavulen och hans demoner - Matthew 12:25-29

Satan angriper de kristna, genom att angripa deras andliga smorjelse och deras positioner i Guds Rike. 1 Petr.5:5-9; Lukas 22:25-32

Forsta detta : DU KAN KANNA TILL ALLA GUDS LAGAR, MEN OM DU ICKE HAR GAVAN ATT KUNNA LYDA, SA BLIR DETTA DIG TILL INGEN NYTTA! Hebrew 12:14-29

Gud regerar over de ofralsta och kristna som bryter Guds Ord med svardet! Romans 13:1-7

Har du kommit till kyrkan idag darfor att du alskar Gud, eller for att du vill bliva valsignad? Haller du dig borta ifran syndfylla garningar darfor att du fruktar Gud, eller darfor att du alskar honom?

Ett aktenskap som halls ihop pa grund av finansiella skal, eller for barnens skull ar ett helvetes aktenskap, som endast producerar stridigheter och sorg, standigt och jamt. Biblen talar om for oss att Jesus ar brudgrummen och vi ar bruden. Uppen.19:1-9

Undersok dig sjalv idag, om du verkligen alskar Jesus, eller om du blev fralst enbart for att du icke vill hamna i helvetet, men du hade ingen avsikt att ge upp ditt upproriska hjarta?

Joh.21:15-17

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer .....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast