Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-678-SW

 

NAD OCH HELIGHET

DEL 7 22 Augusti, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak. GUD HAR SAGT: ...JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNELSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTER-

KOMMANDE MAN LEVA. 5 Mos.30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! Joh.15:1-7

Det ar mycket vanligt att manniskorna i var tid lider av sjukdomar, med all vark och sorg.. Detta borde icke vara sa bland de kristna, men sanningen ar den att de kristna ar lika sjuka som de ofralsta.

Gud har sagt att OM VI LYSSNAR MYCKET NOGA TILL HANS ROST OCH LYDER HONOM, SA SKALL HAN ICKE LATA SJUKDOMAR RORA VID OSS! 2 Mos.15:26

Sjukdomar kan komma av olika orsaker. Lat oss undersoka vad Gud har sagt i Biblen nar det galler sjukdomar och hur de kommer over en manniska.

1. AVGUDADYRKAN Det har ingen betydelse vad manniskor sager, nar man ar inblandad i detta kommer det sjukdomar. 2 Mos.32:1-6;33-35 Vi skall icke reta Guds heliga anglar- 2 Mos.23:20-26

2. ATT ATA FEL MAT - 3 Mos.11:1-10; 43-47

3. UPPROR EMOT GUD - 1 Samuel 15:10-23; 5 Mos.28:14-68

4. ATT OVA HAXERI ELLER ANDRA OKULTA GARNINGAR

5 Mos.18:9-14; 1 Kor.10:1-13

5. ATT ICKE KUNNA FORLATA ANDRA, INRAKNAT SIG SJALV

Matt.6:14-15; Markus 11:25-26, Matt.5:21-26

ARGSINTHET OCH AVUNDSJUKA- 1 Mos.4:1-12; Ord.22:24-25; 27:4

BITTERHET - Ord.5:1-13; Hebr.12:14-17

6. SORG OCH GRAMELSE - Ord.15:13; 17:22

**********************************************************

BED OM FORLATELSE, TAG EMOT FORLATELSE OCH FORLAT ANDRA!

Jes.1:18-20

TALA HELANDE ORD - Ord.16:24

VALSIGNA HERREN! LAT DIN MUNN TALA GUDS ORD! Psalm 103:1-22

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast