Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-677-S

NAD OCH HELIGHET

DEL 6 15 Augusti, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak. GUD HAR SAGT: ... JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNELSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTER-

KOMMANDE MAN LEVA. 5 Mos.30:19b

Kom ihag detta : Ett fel beslut for alltid med sig ett svar som ar forbannat.

Gal.6:7-9

Nar man har gjort ett fel beslut, betyder detta att nagon annan manniska maste betala priset for den manniskan som fattade ett fel beslut. Apg.9:1-18

Nar det ar en strid i en familj kommer detta att kosta pastorn, hans fru och andra kyrkmedlemmar tid och kraft, samtidigt som de sorjer over dessa fallna manniskor.

Nar en manniska beslutar sig for att icke taga ut en bilforsakring, sa betyder det att andra bilforare far betala for detta.

Nar en manniska beslutar sig for att dricka sprit eller taga knark och sedan kora bil, kommer detta att betyda att en annan manniska kanske far betala med sitt liv.

Nar en manniska begar sjalvmord, sa ar det andra manniskor som maste taga hand om den doda kroppen, stada upp och taga bort alla blod flackar, betala alla obetalda rakningar, och om manniskan har sma barn, taga hand om dessa. Sjalvmord ar hojden av SJALVISKHET! Matt.27:1-10

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! Joh.15:1-7

Lat oss nu forsatta vart studie i vad Biblen undervisar om helighet:

8. Bedrova icke den Helige Anden - Efes.4:30

9. Ingen mer bitterhet - vers 31

10.Var snall och forlatande - vers 32

11. Vandra i karlek - Efes.5:1-2

12. Vi skall icke ens diskutera otukt - vers 3

13. Det skall icke finnas i vart tal smuts, oforstandigt talande, daliga skamt - vers 4-6

14. Ha icke gemenskap med varldsliga manniskor - vers 7-9

15. Ha ingen gemenskap med morkret - vers 10-13

16. Lev i rattfardighet - vers 14-15

17. Tag vara pa varje sekund - vers 16

18. Lar dig att veta Guds vilja - vers 17

19. Du skall icke vara berusad - vers 18

20. Bliv en prisande kristen som ger Gud ara, genom standig tacksagelse - v.19-20

VILKEN AR DESSA ANDLIGA LAGAR HEDRAR DU I DITT LIV? VILKA FORAKTAR DU? DU KAN ICKE BADE LYDA OCH VARA OLYDIG PA SAMMA GANG! Uppen.3:14-22

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer .....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast