Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-676-S

NAD OCH HELIGHET

DEL 5 8 augusti, 1999

Varje dag, varje ogonblick nar en manniska ar vaken, sa fattar hon beslut. Ett beslut ar i verkligheten en bytesaffar, man ger upp nagot for att fa nagot annat. En vis kristen manniska bor alltid gora beslut som ar tillfredstallande till Gud.

Gud sade till Israels barn ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNELSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU DA VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MA LEVA. 5 Mos.30:19b

Adam och Eva fattade ett fel beslut, de bytte bort sin gemenskap med Gud for att bli slavar under Djavulen. 1 Mos.2:15-17; 3:16-24

Kain beslutade sig for att icke lyda Gud och bytte bort sin gemenskap med Gud for att for alltid leva som en forbannad mordare. 1 Mos.4:1-12

Lot fattade ett fel beslut nar han valde Sodom och slatten som sin hemplats. Han bytte bort en nara gemenskap med Gud och Abraham for att sluta sitt liv pa ett mycket skamligt satt. 1 Mos.19:23-38

Sarai fattade ett fel beslut, nar hon istallet for att lita pa Gud, sade till Abraham att ha sex med sin tjanarinna, och denna forbannelse ar fortfarande med oss idag. 1Mos.16:1-12

Easau bytte bort sin fodelseratt (arvsratt) for en middag - 1 Mos.25:29-34; Hebr.12:16-17

Satan forsokte med all sin makt att fa Jesus att byta bort manniskans fralsning, MEN HAN FORLORADE FULLSTANDIGT! Matt.4:1-11

Den unga ogifta mamman pa socialhjalp fattade ett fel beslut, nar hon valde att giva sin oskuld till en man, som icke alskade eller hedrade henne. Nu betalar hon ett hogt pris.

En manniska med lungcancer fattade ett fel beslut, nar han borjade att roka. Den homo-

sexuelle mannen med aids, kan endast skylla sig sjalv. Han valde livet som en bog, och bytte bort livet for doden. Knarkaren byter bort sitt liv emot ingenting, han blir paverkad av och pa, men forlarar allting i detta livet. Alkoholisten byter bort sin familj, arbete och lycka, for att leva som ett fyllo. Den unga manniskan med en konssjukdom bytte bort sin halsa for en "sexnatt" med en syndig omoralisk manniska.

DETTA AR SANNING - NAR DU EN GANG HAR BYTT BORT VAD GUD HAR GIVIT DIG, ATERSTAR INGET ANNAT AN SORG OCH TANDAGNISSLAN!

Rom.6:23

MEN JESUS KAN SATTA DIG FRI! Joh.10:7-15

1. Vand om, bed om forlatelse och lyd Herren! 5 Mos.30:8-10

2. Vi vet vad Gud har sagt - versarna 11-14

3. Gud har givit oss mojligheten till liv och gott, eller dod och ondska - versar 15-18

4. Gud har kallat himlen och jorden som vittnen - vers 19

Lat oss ALSKA HERREN MED HELA VAR SJAL! Vers 20

Vad planerar du att byta i framtiden? Liv eller dod bestams genom varje beslut som du fattar? Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast