Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-672-S

NAD OCH FRID

DEL TVA 11 juli, 1999

Vi har lart oss att vi ar fralsta av NAD - Rom.3:20-31, men ocksa att vi har blivit till-

sagda att GUD FORVANTAR SIG ATT VI SKALL LEVA I HELIGHET! 1 Petr.1:13-16

Under manga ar har vi blivit tillsagda av pastorer, att enligt Apostlagarningarna kapitel 15, sa blev hedningarna undantagna GUDS LAGAR. Enligt detta kapitel behovde de hedningar som blivit kristna endast folja instruktionerna givna i vers 20, att avsta ifran avgudastyggelser och fran otukt och fran kottet av forkvavda djur och fran blod.

Om detta ar sanning sa kan de kristna taga bort 80% ifran det Nya Testamentet, eftersom storre delen av vad som ar skrivet i det Nya Testamentet talar om for oss hur en kristen skall leva, upptrada och reagera till vad som hander i varlden. Ar det nagot fel med Biblen? Svaret ar NEJ!

Har ar sanningen: Nar detta agde rum som ar beskrivet i Apg. kapitel 15, sa hade de fyra evangelierna icke blivit skrivna och ingen av breven i resten av Nya Testamentet, inraknat Upenbarelseboken. Motet i Jerusalem agde rum cirka 15 ar efter Jesu resa till himlen, de flesta av apostlarna var fortfarande i livet pa jorden, och de trodde alla att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid och satta upp sitt kungarike. Allt efter som mer och mer hedningar blev fralsta och medlemmar i forsamlingen, blev det snart uppenbarat for apostlarna att de hade gjort ett stort misstag, och att alla fralsta manniskor inraknat hedningar som tagit emot Jesus maste bliva undervisade som lar-

ljungar, precis som Jesus hade sagt till dem. Matt.28:18-20

Det ar apostlen Petrus sjalv, som strax fore sin dod skriver att det ar viktigt och nod-

vandigt att skriva ner allt och har allting klart - 2 Petr.1:1-15

Innan vi fortsatter och undersoker vad Biblen sager att vi skall gora i vara dagliga liv, skall vi undersoka tva grundstenar i den kristnes liv:

1) ATT BEVARA SMORJELSEN IFRAN GUD Joh.15:1-10

Smorjelsen ifran Gud beror pa den ledning som vi erhaller ifran Gud. Detta ager rum nar den kristne vandrar i lydnad. Att vandra i denna slags lydnad ar att vandra i GUDS LJUS. - 1 Joh.1:4-7

Manga kristna har forstatt hur underbar och sallsam Ledning ifran Gud ar, och nar man icke uppskattar denna gava, sa har man kommit in i ett slags forakt. Hebr.12:14-29

KOM IHAG DETTA: GUD SLOSAR ICKE BORT SIN SMORJELSE! 1 Sam.15:22-29

2) VARJE MANNISKA AR UNIK I GUDS OGON! 1 Petr.2:1-20

Det ar viktigt att varje kristen forstar att han ar icke "centrum i skapelsen." Gud arbetar over hela jorden utan avbrott, och bygger sitt kungarike GENOM ALLA KRISTNA, sedan begynnelsen av denna varlden!

****************************************

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer....

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast