Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-671-SW

NAD OCH HELIGHET

DEL ETT 4 Juli, 1999

Under de sista hundra aren, sa har de liberala manniskorna hammrat pa Guds Ord, genom att anvanda orden "lagisk och laglighet" for att forstora den ordning som Gud har skapat for den fysiska varlden och for sin forsamling. Ingen av dessa ord finns i Biblen. Har ar en definition av ordet "Liberal." Icke bunden, utan kontroll, har en dalig smak, inga fasta moraliska varden. (Websters Ordbok)

JESUS varnade oss for att detta skulle bliva ett av tecknen i den sista tiden-Matt.24:3-12

Fraga vilken affarsman som helst denna fraga: Ar det viktigt for att affarer skall kunna goras att en nation maste vara styrd av snava lagar som reglerar hur man koper, saljer, tager lan, hur man betalar for varor och tjanster och att man maste registrera det som man ager och for ett lagsystem, dar domstolar tager hand om de manniskor som bryter emot dessa lagar? Varje manniska som lever i ett civilizerat samhalle kommer att svara, absolut, det ar nagot man maste ha! En nation som ar laglos ar en mycket fattig nation. Se pa Somalia eller Haiti som exempel.

Nar Gud skapade allting, so skapade han forst sina andliga och fysiska lagar, som gor att sjalva skapelsen kan existera - 1 Mos.1: 1-31

GUDS RIKE STYRS AV LAGAR! Matt.5:13-19

SATANS RIKE STYRS AV LAGLOSHET!

Jesaja 14:12-20; Esek.28:14-19; Daniel 11:36-39; 2 Thess.2:1-11; Jesaja 28:1-18

Amerikas Forenta Stater ar en nation som var fodd genom manniskor, som visste att en nation kan icke existera utan lagar. Konstitutionen, tillaggslagar och de ursprungliga civila lagarna var alla baserade pa Biblen. Amerika var skapat genom biblisk lag, och dess grundare var icke intresserade av att giva rattigheter till Buddister, Hinduer, Moslimer eller nagon annan grupp, som icke foljer Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Manniskor av olika tro kan bo i America, men America var skapat for manniskor som trodde pa Gud och hans son Jesus Kristus.

MANNISKAN AR FRALST AV NAD MEN DET FINNS INGEN PLATS I BIBLEN DAR GUD SAGER ATT HANS LAGAR EXISTERAR ICKE FOR DE FRALSTA!

Apostlen Paulus sagar detta tydligt i Romar.3:20-31

Paulus talar tydligt om kottet - Rom 8:1-18

En manniska som lever i kottet kan icke behaga Gud!

I det 13 kapitlet I Romarbrevet undervisar Paulus hur vi skall leva och fullgora Guds lagar i vara dagliga liv - Rom.13:1-14

Ett aktenskap kan icke existera om det icke finns redbarhet i bade man och kvinna

En affarsoverrenskommelse kan icke komma till stand, om icke alla parter bifaller.

En forsamling kan icke existera om icke medlemmarna vandrar i sanning och ljus

En nation kan icke existera om icke majoriteten av befolkningen lyder dess lagar. Fangelser ar byggda for dem som ar laglosa.

Gud talade om HELIGHET GENOM PROFETEN JEREMIA - Jer.2:1-13

Ar du tvattad i Jesu blod, och som en larljunge vandrar du i lydnad till Jesus? Joh.14:15

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast