Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español Contact Us
                 

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-937-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL

John S. Torell

8, Augusti 2004

Vi har lart oss att Gud ar ljus och i honom finns inget morker. 1 Joh.1:4-7

Vilket ar det svaraste att gora, att ga pa vatten eller att vandra i ljuset? Matt.14:22-33

Gud har en standard test, som han ger till manniskor, for att se om han kan lita pa dem.  Denna test bestar i att man skall vara lydig till Gud.  Den forsta testen gavs till Adam och Eva, och de misslyckades – 1 Mos. 2:15-17; 3:1-7

Djavulen har kastat tvivel in i manniskornas sinnen, “KAN MAN LITA PA GUD, VAR HIMMELSKE FADER?”  Detta ar svaret i Biblen.  Hebr.6:13-20

VARNINGAR NEDSKRIVNA I BIBLEN

Nar en manniska har fatt veta att hon har en sjukdom, for vilket det icke finns nagon bot, och att doden ar nara, sa kommer den manniskan att fa helt andra tankar om sitt liv och vad som ar viktigt och vad som icke har nagon betydelse.  Alla prylar som denna manniska ager, kommer att forlora sitt varde, och om nagon kommer och erbjuder framgang, pengar, makt och sexuella fantasier, sa har dessa forlorat all dragning pa den sjuka manniskan.  Den mannen som Jesus kallade for en ”dare” visste icke om att han hade en sjukdom, som leder till doden och som heter ”synd.” Han visste icke att hans dagar pa jorden var raknade. Lukas 12:15-22

Satan och hans fallna anglar har angripit manniskor under de sista 7000 aren.  Ingen manniska kan i sin egen kraft sta emot Satan, eller en av hans svagaste demoner.   Ingen manniska har den intelligence for att kunna utmanovrera en ond ande. Efes.6:10-18

Vi har blivit varnade genom Biblen: 1 Kor.10:5-14

  • Olydnad, logn och fruktan for folket tog ned Kung Saul. 1 Sam.15:1-29
  • Kung David forsvagades genom lust. 2 Sam.11:1-27; 12:1-14

VAD KAN MAN GORA FOR ATT FA SEGER?

Fly ifran alla sexuella frestelser (1 Cor. 6:15-20) och sta emot Djavulen (Jakob 4:1-10).

Hard du verkligen oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-937

Back to Sermons 2004


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast