Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-922-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL TVA

John S. Torell

25, April 2004

Vi har lart oss att Gud ar ljus och att det icke finns nagot morker i honom.  1 Joh.1:4-7

Vilket ar svarast, att ga pa vatten? Eller att vandra i ljuset? Matt.14:22-33

GUDS STANDARD TEST, LITAR DU PA GUD!

Forsta gangen denna test blev given var till Adam och Eva, de klarade icke testen! 1 Mos.2:15-17; 3:1-7

Abraham blev tested, han klarade icke testen! 1 Mos.12:9-20 

Abraham fick ta om testen, han misslyckades igen! 1 Mos.20:1-18

Nar Abraham fick taga om testen for tredje gangen, fick han godkant! 1 Mos.39:1-23

Josef klarade sin test med en gang. 1 Mos.39:1-23

Moses klarade icke sin test, och fick ingen chans att taga om den. 4 Mos.20:1-13, 5 Mos.34:1-8

Kung Saul blev tested en gang, och han misslyckades.  Han fick ingen mer chans! 1 Samuel 15:1-28

Denna standard test att lita pa Gud ar en andlig lag, som Gud har faststallt och varje kristen kommer att fa ga igenom denna test.  En del kommer att klara den forsta gangen, andra kommer att fa taga om den gang pa gang, medan andra endast far en chans.  Sa har ar varje test uppsatt: GUD KOMMER ATT TILLATA EN SITUATION ATT UPPSTA, SOM MANNISKAN I SIG SJALV ICKE KAN TAGA HAND OM I KOTTET.   DET KAN ENDAST KLARAS GENOM TRO PA GUD OCH EN TOTAL LYDNAD, GENOM ATT VANDRA I LJUSET!

For att kunna klara testen, maste manniskan vandra med Gud i lydnad.  Darfor forsoker Djavulen att “mjuka upp” den kristne, genom att stirra upp hans kansloliv, eller genom att gora honom “andligt smutsig” genom att leda den kristne till att synda.  DE FLESTA KRISTNA AR FOR DUMMA FOR ATT KUNNA FORSTA DETTA! (1 Petr.5:6-11, Hebr.11:1-6)

Hard du verkligen oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-922

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast