Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-919-S

PASKVECKAN
DEL ETT

John S. Torell

4, April 2004

SONDAG: PALMSONDAGEN
Jesus rider in till Jerusalem Matt.21:1-11
Jesus rensar templet - versarna 12-13
Jesus botar de sjuka - v. 14-16
(Pa kvallen gick han och hans larljungar tillbaka till Betania, som ligger cirka fyra km oster om Jerusalem, pa den ostra sidan av Oliveberget.)

MANDAG
Pa morgonen forbannar han fikontradet - Markus 11:12-14
Resten av dagen tillbringar Jesus i templet dar han undervisar:
        Jesu auktoritet - Matt.21:23-27
        Jesus undervisar om de tva sonerna - v.28-32
        De onda tjanarna - v.33-46
        Brollopsfesten - Matt.22:1-14
        Skattefragan - v.15-22
        Uppstandelsen - v.23-33
        Det storsta budet - v.34-40
        Fragan om Davids son - v.41-46
        Ve over farisererna - Matt.23:1-36
Jesus undervisar om framtiden - Matt.24:1-39
De tio jungfruarna, ratt forvaltning, kommande dom - Matt.25:1-46 Nar Jesus lamnar tempelomradet, sa siar om sin kommande dod Matt.26:1-13
Judas kontaktar de judiska ledarna - Matt.26:14-16

TISDAG
Jesus och hans larljungar kommer tillbaka till Jerusalem for att fira paskmiddagen. Versar 17-19

Ingen undervisning denna dagen

Pa kvallen firade Jesus och hans larljunar paskmiddagen - Lukas 22:13-20
Judas ar nu redo att forada Jesus - Matt.26:21-25
Sent pa kvallen kommer Jesus och hans larljungar till Getsemane V.30-36
Nu foljer en hard andlig strid for Jesus - v.37-46
Nagon gang efter midnatt blev Jesus anhallen - v.47-56
Jesus blev tagen hogste prastens hus - v.57-68
Petrus fornekar Jesus - v.69-75

ONSDAG
Klockan sex pa morgonen tog man Jesus till Pilatus - Matt.27:1-2
Judas begar nu sjalvmord - v.3-10
En rattegang borjar nu pa morgonen i den Romerska domstolen - V.11-25
Efter en kort rattegang, blev Jesus domd och piskad - v.26-32
Klockan tolv blev han korsfast - v.33-45
Klockan femton dog Jesus pa korset - vers. 46-51
Allt var nu fullbordat - Joh.19:30
Pa kvallen blev Jesus begraven - Matt.27:57-60

Fortsattning foljer ...


Isn't "Easter" in Acts 12:4 a mistranslation?
Why does it only appear once in the King James Bible?
Does the Bible mistranslate the word "Easter" in Acts 12:4?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-919

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast