Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-918-S

ATT VARA EN NADEFULL KRISTEN
DEL TVA

John S. Torell

28, Mars 2004

Biblen talar om for oss att Gud ar karlek och att det icke finns nagot morker i honom. 1 Joh.1:4-5

Vi kan lasa om Guds natur i Galaterna 5:22-23

Djavulen har inget ljus i sig, han ar totalt morker, ondska och fordarv - Joh.8:44

Djavulens natur ar beskriven i Galaterna 5:19-21

Nar vi laser Biblen sa blir det klart for oss att langt innan manniskan blev skapad, sa hande en fruktansvard katastrof i skapelsen, nar Lucier gjorde uppror emot Gud och aven forde krig emot Gud. Jesaja 14:12-15, Hes.28:12-18, Lukas 10:17-18; Uppen.12:7-12

Vi antager att det var en rattegang efter det att Lucifer blev besegrad och att vid denna rattegang han blev domd till den Brinnande Sjon, tillsammans med alla hans fallna anglar. Matt.25:41

Eftersom Biblen talar om for oss i Uppenbarelseboken kapitel 12, att Djavulen blev nedkastad till jorden och utslangd ur himlen, Guds heliga stad, men i Job laser vi att Satan har mojlighet till att presentera sig sjalv for Gud och anklaga manniskor infor Gud, sa ar det min uppfattning att det maste finnas en domstol som ligger utanfor jorden i den andra himlen, dar Satan kan komma och lamna in sina anklagelser. Nar jag laser 1 Kor.15:22-28 sa talar det dar om att det icke ar Fadern som sitter i denna domstol, men hans Son, Jesus Kristus.

Den nasta slutsatsen som jag har dragit ar, att Lucifer var domd till en evig plaga i den Brinnande Sjon, men att hans dom har tillfalligt blivit uppskjuten, eftersom han anklagade Gud for att vara orattvis, och att Gud darfor har bestamt att bevisa sin rattfardighet genom att skapa manniskan och lata henne valja mellan gott och ont. Nar en gang Guds rattfardighet har blivit faststalld i denna domstol, sa kommer Satan att borja avtjana sitt straff. Uppen.20:7-10

Under tiden har Gud satt vissa lagliga granser, och att Satan kan endast verka inom dessa granser. Detta ar tydligt faststallt i Job, kapitel ett och tva. Jesus namner om denna lagliga ratt av Satan, att han kan prova kristna - Lukas 22:31-32 Om du forstar detta sa kommer du att kunna forsta 1 Petr.5:8

Saledes maste den kristne forsta att det kommer tider, nar stora vedermodor kommer att komma utan att det finns nagon orsak, och en del av Satans plan ar att saga till den kristne att det ar Gud som angriper honom, utan nagon som helst orsak, och att det darfor ar lampligt for den kristne att bli mycket arg pa Gud. Detta kan vi lasa i Job 1:11; 2:4-5; samt vers 9 och 8:1-14

Djavulens syfte ar att bryta ned den kristne, och sedan fa den kristne att forbanna Gud och skylla pa Gud for allt ont som har hant. Djavulen hoppas att kunna bryta ned tillrackligt manga kristna, for att han skall kunna bevisa att Gud ar orattvis, och pa sa vis tror han att kanske han slipper att kastas i den Brinnande Sjon.

Det ar icke manga kristna som har forstatt detta tankesatt, och nar nagot ont drabbar dem, sa blir de forvillade och skyller pa Gud for deras vark och skador. Det ar denna effekt som Djavulen och hans onda andar vill uppna , vilket ger dem en chans att plantera Djavulens natur i den kristne. Den forsta frukten ifran Satan ar vrede, man blir fortornad, samt hat!


Om denna andliga infektion icke snabbt klaras upp, sa kommer den kristne att utveckla en kronisk andlig sjukdom, ett syndfullt stadie, som kommer att separera den Kristne ifran Guds Karlek och fora honom till andlig fangenskap och fysisk sjukdom. Romar.6:12-16

Bot for denna andliga sjukdom finner vi i Matt.18:21-35, som Jesus sjalv sagt.

Ar du en tacksam nadefull kristen? Eller, har du utvecklat en formaga att icke kunna forlata och detta har gjort ditt liv bittert, fyllt med argsinthet, och du ar en fortornad man eller kvinna?

Om du har blivit skadad sjalsligt som ett barn av dina foraldrar eller av nagon annan i din familj, eller av nagon som du alskade och respekterade djupt, sa kommer detta att anvandas av onda andar till att halla dig andligen besmittad. Foljande symptom ar vanliga vid en sadan andlig besmittning:

  1. Man ar intolerant

  2. Otalighet

  3. Man domer andra stenhart

  4. Man glommer aldrig gammalt groll

  5. Man ar fordrande

  6. Man visar mycket litet barmhartighet for andra manniskor

  7. Man visar ingen som helst hansyn till andra

  8. Man talar illa om andra

  9. Man hamnas

Jesus sade: Alska dina fiender

Matt. 5:38-48

Manga kristna liver i fornekelse, man ar falsk i sina forhallanden till andra, man talar icke om sanningen att man har blivit sarad och att man haller fast vid gammalt groll, som aldrig har blivit uppklarat. Jesus talade om detta slags forhallande, kom icke till Fadern tills du har klarat allt med dem som du alskar pa denna jorden - Matt.5:23-26

Kom ihag detta, du kan icke bedja med nagon som du ar arg pa! Det ar darfor som Jesus talade starkt till sin larljungar : ALSKA VARANDRA! Joh.15:7-17

Om du verkligen vill bli renad fron andlig besmittelse, sa finns det endast en sak som du kan gora, odmjuka dig infor Fader Gud och bekann alla dina synder, bitterhet och allt annat skrap som finns i dig, och bed Gud att han skall tvatta dig ren med Jesu blod! Psalm 51:1-19

Har du oron till att hora med? HAR DU VERKLIGEN ORON TILL ATT HORA MED?

Slut pa denna serie


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-918

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast