Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-901-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 14: KUNG HISKIA

John S. Torell

November 30, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm? Uppenbarelseboken 3:14-19
3. Har du svart att kontrollera ditt temprament? Matt. 5:1-12

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)
Kung Joas hade icke ett perfekt hjarta.
(Han regerade under 40 ar, attonde generationen efter kung David
Kung Amasja hade icke ett perfekt hjarta infor Herren
(Han regerade under 29 ar, nionde generationen efter kung David
Kung Ussia borjade med Gud och slutade med Djavulen
(Regerade under 52 ar, tionde generationen efter kung David
Kung Jotam forstod aldrig Guds helighet
(Regerade under 16 ar, elfte generationen efter kung David
Kung Ahas blev en mycket ondskefull kung, som ledde folket till stora synder
(Regerande under 16 ar, tolfte generationen efter kung David
Kung Hiskia blev Guds man som ledde folket till rattfardighet
(Regerade under 29 ar, trettonde generationen efter kung David


VACKELSEN AR HAR!

Nar vackelsen val hade kommit igang, sa gick Hiskia ett steg ytterligare, han inforde pa nytt lagen om tionden: 2 Kron.31:2-10
Att giva tionde till Gud ar icke nagot man kan valja att gora, det ar ett lagbud direkt ifran Gud sjalv - Malaki 3:1-12

Nar nu Hiskia och folket borjade att bliva valsignade till overflod, sa blev detta utmanat av Djavulen, som kom i form av kungen av Assyrien. Hiskia gjorde vad han kunde for att forbereda ett forsvar. 2 Kron.32:1-6
Hiskia sade sedan till folket, satt icke ert tillit till kottet, Herren ar vart forsvar! Versarna 7-8
Den Assyriske kungen forsokte att satta skrack i folket - versarna 9-19
Men folket stod emot detta - 2 Konung.18:28-37
Nar Hiskia fick bud om kungen ifran Assyrien, sa vande han sig till Gud - 2 Kon.19-1-7
Men Satan gav icke upp, han lade pa mer fruktan pa Hiskia - 2 Kon. 19:8-13
Detta drev Hiskia till djup bon - versarna 14-19
Hans bon blev hord och Gud sande sitt ord genom sin profet - versarna 20-34
Natten efter det att Gud sant sitt ord till profeten, sa foll domen pa kungen av Assyria Versarna 35-37

Nu andrade Satan taktik, och angrep Hiskia med STOLTHET! 2 Kronik.32:22-25
Efter detta kunde Satan sla Hiskia med en sjukdom - 2 Konung.20:1
Hiskia forstod att han syndat och vande som till Gud i bon! Gud helade honom och gav honom 15 ar mer till att leva pa jorden. 2 Konung.20:1-11; Jesaja 38:1-22

Om vi icke hanger fast vid Herren, sa kommer Djavulen att trotta ut en manniska och efter manga ar kommer den kristne att bliva "andligt slarvig." Nar Hiskia blev aldre, sa blev han andligen slarvig. Han borjade att regera nar han var 25 ar gammal, blev dods sjuk nar han var 39 ar gammal, och han dog nar han var 54 ar gammal.
Nar Djavulen sande in en budbarare ifran konungen i Babylon, sa istallet for att forkasta denne budbarare, sa blev Hiskia imponerad och ville sedan sjalv imponera konungen i Babylon. 2 Konung.20:12-18; Jesaja 39:1-7
Vi kan nu se i foljande verser, att Hiskia hade blivit "andligt aderforkalkat." Istallet for att bliva ledsen over sin synd, sa sade han att Guds dom var bra! Versarna 19-21
I sin sista test pa denna jorden, sa misslyckades Hiskia - 2 Kronik.32:31

EN FRAGA: Varje vackelse ifran Gud sedan Moses tid har icke varat. Satan har alltid lyckats med att lura ledarna till att komma pa villospar. Skall vi vara den generation, som skall kunna sta pa Guds Ord och vara annorlunda, eller skall vi ocksa sjunka ned i andlig slarvighet? Jesaja 9:6-7; Matt.28:18-20

Har du oron till att hora med?

Slut pa denna serie


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-901

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast