Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-899-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 13: KUNG HISKIA

John S. Torell

November 16, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm? Uppenbarelseboken 3:14-19
3. Har du svart att kontrollera ditt temprament? Matt. 5:1-12

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)
Kung Joas hade icke ett perfekt hjarta.
(Han regerade under 40 ar, attonde generationen efter kung David
Kung Amasja hade icke ett perfekt hjarta infor Herren
(Han regerade under 29 ar, nionde generationen efter kung David
Kung Ussia borjade med Gud och slutade med Djavulen
(Regerade under 52 ar, tionde generationen efter kung David
Kung Jotam forstod aldrig Guds helighet
(Regerade under 16 ar, elfte generationen efter kung David
Kung Ahas blev en mycket ondskefull kung, som ledde folket till stora synder
(Regerande under 16 ar, tolfte generationen efter kung David


VACKELSEN AR HAR

Kung Hiskia - Trettonde generationen efter kung David (295 ar efter kung David)

Hiskia var den trettonde kungen efter David och regerade under 29 ar.

Efter 295 ar av avgudadyrkan i olika grader, sa var de flesta manniskorna som bodde i Juda val skolade i avgudadyrkan till Baal och alla traditioner och seder som horde tillsammans med detta. Kung Ahas hade varit en av de mest ondskefulla kungar som hade regerat i Jerusalem. Enligt manskligt tankesatt, sa skulle Hiskia foljt sin faders fotspar, men detta gjorde han icke! Varfor? Sa fort som han blev kung, borjade han med att reformera Juda. Detta talar om for oss, att nagon hade skolat honom som ett barn och som en ung man att folja Guds vagar. I 2 Kron.29:25 kan vi lasa att Hiskia hade studerat det som var nedskrivet om kung David och hans tva profeter, Gad och Natan!

Vad vi kan lara oss ifran detta ar, att nar en ung manniska blir ledd till en personlig gemenskap med Gud och skolade i Guds budord, leder detta till frukt. Jesaja 55:6-13

Lagg till detta profeten Jesajas boner, hans tarar och hans nod over Israel, och du har indegrenserna for en vackelse. Jakob 5:13-18

 • Sa fort som Hiskia blev kung, borjade reformationen - 2 Konung.18:1-4
 • For att kunna fortsatta, sa byggde han ett team! 2 Kronik.29:2-4
 • Teamet blev tillsagt - helga er sjalva, bed om forlatelse - versarna 5-6
 • Teamet blev tillsagt vad som hade varit fel tidigare och varfor Gud hade domt dem versarna 7-9
 • Nu delade Hiskia med dem vad som var i hans hjarta - versarna 10-11
 • De Levitiska prasterna tog emot detta, och var overens om att soka Herren, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud med hela sina hjartan - versarna 12-19

Mark nu att kung Hiskia borjade med att bygga Guds team med Leviter, prasterna! Varje fralst manniska haller tva ambeten i Guds rike, som KUNGAR OCH PRASTER! Uppen.1:1-6; 1 Petrus 2:1-10

Nar det andliga ledarskapet var i lydnad till Gud, sa lade Hiskia till sina politiska ledare till Guds team, sedan folket. Det slutade med en fantastisk lovsang och tilldyrkan och en fornyelse till Herren den Allsmaktige. 2 Kron.29:20-36

 • Efter detta erbjod Hiskia vackelse till de 10 norra stammarna -2 Kron.30:1-9
 • Vissa av Israeliterna gjorde narr av kung Hiskia - vers 10
 • Men andra kom - vers 11; Mark detta: Gud gav vissa gavan om att bedja om forlatelse - vers 12. Jamfor detta med Joh.6:44 och 65
 • Nu blev mycket upprensat och folkets hjartan vandes till Gud! V.13-20
 • Resultatet blev en stor gladje hos folket, allt eftersom de blev renade ifran sina synder och kunde ha personlig gemenskap med den levande Guden. v.21-27
 • Nu var det dags for folket att forstora alla sina avgudar - 2 Kron.31:1-2
 • Kung Hiskia forstorde Jerusalems mest heliga sak, ORMEN! 2 Konung.18:4

Hiskia forlitade sig pa Herren, han klangde sig fast vid Herren, och han var lydig nar det gallde Guds Ord! HUR AR DET MED DIG? 2 Konung.18:5-7

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-899

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast