Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-898-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 12: KUNG AHAS

John S. Torell

November 9, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm? Uppenbarelseboken 3:14-19
3. Har du svart att kontrollera ditt temprament? Matt. 5:1-12

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)
Kung Joas hade icke ett perfekt hjarta.
(Han regerade under 40 ar, attonde generationen efter kung David
Kung Amasja hade icke ett perfekt hjarta infor Herren
(Han regerade under 29 ar, nionde generationen efter kung David
Kung Ussia borjade med Gud och slutade med Djavulen
(Regerade under 52 ar, tionde generationen efter kung David
Kung Jotam forstod aldrig Guds helighet
(Regerade under 16 ar, elfte generationen efter kung David


VAGEN TILL VACKELSE

Kung Ahas - Tolvte generationen efter kung David (279 ar efter kung David).

Kungen var den tolfte kungen efter kung David och regerade under 16 ar. Ahas var 20 ar gammal, nar han borjade att regera som kung. Redan fran begynnelsen levde han ett liv i synd - 2 Kron.28:1

Istallet for att tjana den levande Guden, sa valde Ahas att dyrka demongudar och detta medforde icke bara straff for honom, men for hela folket i Juda. 2 Kron.28:2-4

Barn blev offrade till den elake guden Molok och tempelhororna var mycket upptagna med att forleda men och pojkar - 2 Konung 16:1-4

Den forsta domen ifran Gud foll pa Juda - 2 Kronik.28:5-7

Gud talade till sin profet och fangarna fick komma tillbaka till Juda - versarna 8-15

MARK DETTA: Ledarskapet i Israel forstod och insag sin synd emot Gud, men var endast villiga till att GORA BATTRING FOR VISSA SYNDER!

Kung Ahas begick nu en annan synd, istallet for att vanda sig till Gud och bedja om forlatelse, sa vande han sig till Satan, varlden och kottet - versarna 16-19

Djavulen ger forst lite bistand, men efter ett tag overgar detta till vark! versarna 20-21

Ahas fick betala Djavulen med guld och silver som tillhorde Herren, och sedan reste han till Satans center av tillbedjan, och blev bunden andligen och tog med sig denna styggelse till Jerusalem och satte upp detta i Guds Tempel. 2 Konung.16:7-18

Nar Ahas en gang hade borjat vandra pa forstorelsens vag, sa hade han ingen lust att komma tillbaka till Gud, istallet sjonk hand djupare och djupare i synd. 2 Kronik.28:22-25

Ahas dog i sin basta alder och gick in i evigheten. Han har nu brunnit i helvetet under cirka 2500 ar och allt han kan se fram emot nu ar en annu varre eld som brinner i den Brinnande Sjon for evigheternas evighet. versarna 26-27

Vad vi kan lara av detta:

Att vara trogen och stadfast ar en stor svaghet i den manskliga rasen. Man och kvinnor har inga problem med att vara trogna till sina synder, men den fralsta manniskan har svart att vara trogen till Jesus och leva ut sitt liv pa jorden i seger tills den dag Gud tager oss hem!

Tva exempel:

Billy Graham och Jack van Impe. Bada borjade som brandfacklor for Herren och lade ut en brinnande vag i sin ungdom, och ledde man och kvinnor till Kristus och fralsning. Men bada har pa aldrens dag forkastat sitt starka budskap som de hade i ungdomen och nu talar de sagor och svamlar. Jamfor detta med apostlen Paulus - 2 Tim.4:1-8

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-898

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast