Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-895-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 11: KUNG USSIA & KUNG JOTAM

John S. Torell

19 Oktober, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19
3. Har du svart att kontrollera ditt temprament? Matt. 5:1-12

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus
Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)
Kung Joas hade icke ett perfekt hjarta.
(Han regerade under 40 ar, attonde generationen efter kung David
Kung Amasja hade icke ett perfekt hjarta infor Herren
(Han regerade under 29 ar, nionde generationen efter kung David


VAGEN TILL VACKELSE

Kung Ussia - Tionde generationen efter kung David (211 ar efter David). Kungen var den tionde kungen efter kung David och han regerade under 52 ar.

Ussia borjade som en omyndig kung, endast 16 ar gammal nar han blev smord till kung. Det maste ha varit smartsamt for honom att veta, att hans far hade blivit mordad av sina egna man. II Kronik.26:1-3

Han gjorde det som var ratt i Guds ogon, men avgudadyrkan blev aldrig utrotad - vers 4
Sa lange som han sokte Gud, sa blev han valsignad -
vers 5
Han var en skicklig militarisk kung -
versarna 6-15
Men han kunde icke taga framgang, han foll i synd -
vers 16
Nar den hogste prasten stod emot honom, blev han arg -
versarna 17-19
Guds dom foll over honom, och han fick spetalska, och hans son fick regera istallet
versarna 20-23

Kung Jotam - Elfte generationen efter kung David (263 ar efter kung David)

Kungen var den elfte kungen efter kung David och han regerade under 16 ar.

Jotam hade lart sig tva saker ifran sin far, att gora vad som var ratt infor Herren och att icke ga in i templet och forsoka att taga over den hogste prastens ambete. II Kron.27:1-2
Men nar det kom till helighet, sa var han lika svag som alla de andra kungarna fore honom, folket i Juda fortsatte att dyrka avgudar och tanda offereldar pa bergshojderna.
II Kung. 15:35
Kungen var framgangsrik i religion och byggde den stora porten vid templet, samt han byggde offentliga byggnader i Jerusalem. Genom att ha ett stort byggnads program i resten av nationen, sa hade manniskor arbeten och ekonomin var god.
II Kron.27:3-4
Han anvande sin militara makt battre an de andra kungarna, och han angrep endast Ammoniterna, och sedan tog han ut stora skatter ifran dem -
verse 5
Jotham blev en stark kung politiskt och militart, darfor att han visste att han maste vandra ratt infor Gud. Men han misslyckades att leda folket till en personligt forhallande med Gud, och icke heller kunde han leda dem ut ur avgudadyrkan. Nar Jotham dog, sa hade han inget att taga med sig in i evigheten, alla hans verk blev kvar pa jorden for att brannas upp.
Versarna 6-9; I Kor.3:11-15

VAD VI KAN LARA AV DETTA

Profeten Jesaja borjade sitt verk nar kung Ussia levde. Gud gav ett budskap till denna generation, vilket galler an idag - Gor Battring! Jesaja 1:1-20

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-895

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast