Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-894-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 10: KUNG AMASJA

John S. Torell

12 Oktober, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19
3. Har du svart att kontrollera ditt temprament? Matt. 5:1-12

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus
Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)
Kung Joas hade icke ett perfekt hjarta.
(Han regerade under 40 ar, attonde generationen efter kung David


VAGEN TILL VACKELSE

Kung Amasja - nionde generationen efter kung David (182 ar efter kung David).

Denne kungen var den nionde kungen i Jerusalem efter kung David och han regerade under 29 ar. Men ifran den allra forsta borjan hade han ett stort fel - han hade icke ett perfekt hjarta! II Kronik.25:1-2

Nar han hade befast sin makt i Jerusalem, sa befallde han att de man som hade mordat hans far skulle avrattas - versarna 3-4
Han var en militarisk kung och byggde upp sin arme, och varvade utlandska soldater for att gora hans arme starkare -
versarna 5-6
Gud sande en profet som varnade honom - och han tog vara pa denna varning -
versarna 7-10
Sedan gick han till angrepp -
vers 11
Men nu kom den morka sidan fram i Amasja, nar han brutalt mordade de soldater han hade tagit till fanga -
vers 12
Nu borjade domen att falla over Juda, nar de fortretade utlandska soldaterna plundrade stader i Juda -
vers 13
Nu kom det fram vad som fanns i Amasjas hjarta , nar han borjade dyrka gudar av tra och sten, med ett forhardat hjarta -
vers 14
En profet blev sand ifran Gud och dom uttalad -
versarna 15-16
Med ett forhardat hjarta, sa ville nu kung Amasja borja kriga emot kungen av Israel, och han utmanade Israels kung -
versarna 17-19
Israels kung var nobel och fragade varfor Amasja skulle gora sig sjalv illa, men det hjalpte icke, Gud hade forblindat Amasja -
vers 20
Amasja blev forodmjukad, men fick leva -
versarna 21-25
Till slut blev kungen jagad som ett djur och dodad -
versarna 25-28

VAD VI KAN LARA AV DETTA

Profeten Jesaja borjade sitt verk nar kung Ussia levde. Gud gav ett budskap till denna generation, vilket galler an idag - Gor Battring! Jesaja 1:1-20

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-894

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast