Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-892-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 8: KUNG JOAS

John S. Torell

28 September, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus
Joh. 14:15

Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog - 1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David
Kung Jehoram var en ond kung fran hans forsta dag som kung.
(Regerade under 8 ar, sjatte generationen efter kung David)
Kung Ahaziah var en elak och ond kung
(Regerade under ett ar, sjunde generationen efter kung David)


VAGEN TILL VACKELSE

Kung Joas - Attonde generationen efter kung David (142 ar efter kung David).

Denne kung var den attonde kungen i Jerusalem efter kung David och han regerade under 40 ar. Han blev raddad ifran doden nar han var ett ar gammal av dottern till hans farfar, som var gift med den hogste prasten - 2 Kronik.22:11-12

Nar Joas var sju ar gammal, sa gjorde den hogste prasten Jojada uppror emot den onda drottningen Atalja, och kronte pojken Joas kung - 2 Kronik. 23:1-15

Jojada blev i verkligheten formyndare och regent over Juda, och han slot ett forbund med Herren och avgudadyrkan blev utrotad - versarna 16-21

Det forsta misstaget under Joas regering var nar Jojada hade Joas att gifta sig med tva kvinnor - 2 Kronik.24:1-3

Joas hade icke ett rent hjarta , nar Jojada dog, sa forenade han sig med politikerna i Jerusalem. Upp till Jojadas dod, hade Joas offentligen gjort vad som var ratt i Guds ogon - versarna 4-14

Men offerhojderna had icke blivit forstorda - 2 Konung.12:1-3

Sa fort som Jojada hade dott, kom Joas verkliga karraktar fram - 2 Kronik 24:15-18

Gud svarade med med att sanda en profet till kungen, Jojadas son. Joas svarade med att lata stena sonen till den man som hade raddat hans liv och gjort honom till kung versarna 23-24

Joas blev slagen med en sjukdom, och blev sedan mordad i sin egen sang - versarna 25-27

VAD VI KAN LARA AV DETTA

  1. Det blir aldrig nagon vackelse utan rena hjartan - 1 Joh.1:4-10
  2. Om vi icke alskar sanningen, sa kommer Gud att ge oss over till en ond andemakt av bedrageri. 2 Tess.2:8-13

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-892

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast