Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-886-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 7A: VAR UPPGIFT I GUDS RIKE

John S. Torell

17 Augusti, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

 1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 
 2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 
 3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!

VILLFARELSENS ANDEMAKT 1 Joh.4:6

Detta ar mycket starka onda andar, som ar mycket svara att upptacka. De verkar i hemlighet, och de anvander andra grupper av onda andar till att gomma sig bakom, och gor det nastan omojligt att upptacka dem. Andemakter som gommer dem ar religiosa demoner, sentimentala demoner, andemakter av skyldighet, andemakter av fornarmelse, andemakter av erkannande och andemakter av att vara omtyckt.

ATT OVERKOMMA EN DALIG ATTITYD

Innan Guds Arme kan borja med att angripa Djavulens styrkor, sa maste forst Guds soldater "bliva renade och helade" ifran sina svagheter och sjukdomar. Detta var en uppgift som Jesus kom for att satta igang. Lukas 4:28-44

Om en manniska icke vet om att hon har ett problem, sa finns det ingen losning for denna manniska. Lukas 4:18-21

VARA TILLGANGAR I GUDS RIKE

Guds kraft pa denna jorden har icke minskat - Hebr.13:5-9; 5 Mos.31:6; Josua 1:5
Guds kraft kommer icke att minska under Vedermodan -
II Thess.2:1-8
Guds Ord kommer att sta kvar tills slutet pa denna jorden!
Matt.5:17-19
Istallet for att minska kommer Guds kraft att oka under sluttiden -
Joel 2:28-32


ATT VANDRA I LYDNAD

Varje manniska har en svaghet, som ar utnyttjad av Satan och hans demoner. Manskliga KANSLOR ar INGANGEN till en manniskas sjal!

Onda andar har tre vagar att anvanda for att kunna manipulera en manniskas kanslor.

 1. Den forsta ar att lura en person till att bega uppror emot Gud.

 2. Den andra vagen ar att fa en manniska upprord genom handelser, fornarma en manniska, olyckor, katastrofiska handelser, att vara elak eller att icke vara rattvis, etc.

 3. Den tredje vagen ar genom alkohol eller andra droger. Ordspraks.23:29-35; Uppen.18:23

Vilken som helst av dessa angrepp pa en manniska av onda andar kommer att skapa en attitud av "JAG BRYR MIG ICKE LANGRE OM GUDS LAGAR." En upprorisk manniska kommer att bliva stolt, arrogant och en manniska som blivit sarad kommer att sjunka i depression och fullkomligt strunta i om de behagar Gud eller icke! En alkoholist eller en knarkare kommer att bliva en slav till sin last, och denna last kommer att bliva hans gud.

Jona gjorde uppror emot Gud - Jonas 1:1-3; han blev arg och brydde sig icke om nagot, versarna 7-15. Istallet for att do och hans liv var over, fann Jona ut att han hade kommit i handerna av en Gud som var vred. Jona 1:17; 2:1-9 Men Satan var icke fardig med Jona, och istallet for att gladja sig over att folket i Nineve hade gjort bot och battring och blivit forlatna, sa blev Jona arg, och Gud lat Jona forsvinna i historien, vi hor aldrig mer om honom. Jona 4:1-4

Kung Saul blev angripen i sitt kansloliv med avundsjuka, radsla och ilska.

 • Radsla - I Samuel 13:4-14

 • Avundsjuka - I Samuel 18:5-9

 • Ilska - I Samuel 20:25-34

Jesus satte upp sin egen standard av lagar, for att gora det mojligt for de kristna manniskorna till att kunna kontrollera ingangen till sina kansloliv:

 1. Sta emot orattvisa med karlek och saktmod - Matt.5:38-48

 2. Lev i forlatelse dag och natt - Matt. 18:21-35

 3. Kom ihag detta, du ager icke nagot pa denna jorden, allt tillhor Gud. Du var fodd naken och naken kommer du att lamna denna jorden. Du och jag ar forvaltare och Jesus sade till sina apostlar hur de skulle leva - Joh.13:1-17

 4. Apostlen Petrus vidarebefordrade Jesu undervisning - I Petr.2:11-23

Dessa fyra punkter ar ocksa kanda som den andliga lagen: ATT DO TILL SIG SJALV! Gal.2:16-21

Kom ihag detta: Om du icke far tillrackligt med somn, eller om din kropp icke ar i fysiskt balans, sa kommer detta att paverka ditt kansloliv och forsvaga din viljekraft. Nar din viljekraft ar forsvagad, sa kommer du att forlora kontroll over dina kanslor. Jakob 1:6-8

Att komma till ett beslut om att bliva frisatt ifran onda andar ar svart, men for den kristne att kunna bevara sin frihet, renhet och behalla sin befrielse ifran demoner ar en lang och svar vag som icke kommer att sluta, forran den dag Jesus tager dig hem till himlen. Efeser.6:10-18

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-886

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast