Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-872-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 2

John S. Torell

11 Maj, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19


Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5

Vad tankte Jesus pa nar han vandrade pa denna jorden?

A] Jesus omkade sig over folket - Matt.9:35-38; 14:14
B] Jesus sag till att manniskorna fick mat -
Matt.15:32-39; Mark 8:1-9
C] Jesus kravde att hans larljungar skulle forlata andra -
Matt. 18:21-35
D] Jesus hade medlidande for de blinda -
Matt.20:29-34
E] Jesus hade medlidande for de spetalska -
Markus 1:39-42
F] Jesus var mycket noga med att folket blev undervisat -
Markus 6:34
G] Jesus hade medlidande for dem som sorjde -
Lukas 7:11-16
H] Jesus kravde att hans larljungar skulle visa barmhartighet till dem som hade blivit sarade eller angripna -
Lukas 10:25-37

SUMMERING: Syftet for Jesus pa denna jorden var att forstora Djavulens verk! Apg. 10:38; 1 Joh.3:8

    Jesus sade: "Om du alskar mig... Joh.14:15
   
     Alskar du Jesus?
   
         Jesus staller den fragan till dig! Joh.21:14-17

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-872

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast