Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-862-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 26

John S. Torell

2 Mars, 2003

KAPITEL NITTON Del 2
Versarna : 1-9

KRISTI DOMSTOL
Det star nu klart for oss att denna handelse kommer att aga rum efter uppryckelsen, men innan Jesus kommer tillbaka till jorden. I
Upp. 19:7 laser vi att Kristi brud har gjort sig fardig for Lammets Brollop. Slutdomen for de kristna kommer att ske vid Jesu Domstol. Apostlen Paulus ger oss detaljer hur detta skall ske - 2 Kor.5:1-11

Endast de som ar fralsta kommer att vara narvarande vid denna domstol, och det kommer icke att vara en fraga om man ar fralst eller icke, istallet kommer det att avgoras vad vi skall fa for beloningar och vilka eviga positioner vi skall fa:

Endast Kristus kan lagga grunden till fralsningen! 1 Kor.3:1-23

Jesus har givit oss en glimt av hur detta domstolsystem ar uppsatt - Matt.5:17-26
Apostlen Paulus ger de kristna en kraftig varning -
Hebr.10:26-31
En fralst manniska har tillgang till att kunna doma sig sjalv - 1 Kor. 11:27-32
Lat oss undersoka denna varning - Hebr. 2:1-3; 12:25

NOTERA DETTA!
Den Romerska Katolska Kyrkan har utvecklat sin egen teologi pa detta omrade.
Istallet for att kalla detta for KRISTI DOMSTOL, sa har man kallat detta "Skarselden." Enligt katolsk undervisning, sa kan straffet i Skarselden bliva forkortat om katoliker som fortfarande bor pa jorden beder for de doda, och koper ljus, som de tander och satter upp i katolska kyrkobyggnader.

Protestanterna i allmanhet har valt att icke diskutera detta problem, som varje fralst manniska kommer att fa uppleva, som har synder som icke ar bekanda och man dor utan att ha klarat upp dessa pa jorden.

1 Joh. 1:4-10, Jesaja 1:16-20

For att kunna forsta fralsningen, sa maste vi forsta hur ett brollop var pa Jesu tid.

1. Aktenskapen var uppgjorda medan brudgummen och bruden fortfarande var barn.

2. Nar tiden kom for brudgummen att hamta upp sin brud, sa var brollopsfesten hallen i brudgummens fars hem.

3. En brollopsdag var utsatt, men bruden och gasterna masta vara beredda att bli kallade under en period av 24 timmar, nar brudgummen kom for att hamta sin brud. Gasterna maste komma med antingen nar brudgummen var pa vag att hamta sin brud , eller pa vagen tillbaka till sin fars hus. Matt.25:1-13

4. Brollopsklader kunde man icke kopa i forvag, de kunde icke kopas overhuvudtaget. Istallet sa blev brollopsklader givna som en gava vid dorren av brudgummens fader. Matt.22:1-14

Vid Lammets Brollop, sa kommer vara brollopsklader att vara Jesu rattfardighet.

Uppen.1:5-6; 19:8-9

        Fralsning ar av nad - Efes.2:4-10
  
         Fralsningen sker i ett ogonblick - Joh.1:12-13
  
             Fralsningen ar icke en gradual process, om sa, ar vi tillbaka till manniskans verk Rom.10:1-13

Manniskan haller icke Gud - DET AR GUD SOM HALLER MANNISKAN! Joh.10:27-30

Ett manniskoliv borjar vid befruktningen. Skillnaderna mellan en dag gammalt barn som befinner sig i sin mors mage och en person som ar 20 ar gammal ar storleken pa kroppen och utvecklingen pa manniskans formagor.  Om vi kan forsta detta, sa kan vi forsta Filipperna 2:12-16

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-862

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast