Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

 RLJ-856SW

NAR DEN HELIGE ANDEN LAMNAR
DEL TRE

Given till John S. Torell den 28 December, 2002 av den Helige Anden

19 januari, 2003
Den mest skrammande tanken som kan komma till en manniska, ar tanken av att ha blivit overgiven av Gud. Gud ar sanning, ljus, karlek, nad, dom och fralsning fran vara synder, och endast Gud kan ge en manniska evigt liv i himlen. 1 Joh.1:4-10; Upp.10-15

INGEN MANNISKA KAN BLI FRALST, OM ICKE GUD DRAGER DEM TILL SIG!
For att kunna bli fralst, sa maste en manniska ha syndanod och kanna sorg over sina synder, och bli villig att bedja om forlatelse och andra pa sin livsstil. Om man icke beder om forlatelse, sa blir det ingen fralsning! Att fa nod over sina synder ar ett verk av den Helige Anden, ingen manniska kan av sin egen kraft forsta att synd ar nagot fruktansvart och bleva ledsen over detta. Joh.6:44; 65; 16:7-11; Rom.10:1-17


Nar vi accepterar synd som nagot normalt i vara liv, sa blir vi varldsliga kristna. Romar .8:1-8

Detta kommer att leda till sjukdom, depression och en tidig dod. Det ar darfor som det ar sa viktigt att vi forstar, att vi skall icke bedrova den Helige Anden!  Efes.4:17-32; 5:1-21

Att kunna VANDRA I DEN HELIGE ANDEN AR EN GAVA IFRAN GUD! Om vi forstar detta, sa kommer vi att uppskatta och varna denna underbara gava, och icke vara slarviga och oforsiktiga. Uppror och olydnad gor att Gud kommer att taga bort denna gava! Det hande till kung Saulus - 1 Samuel 15:10-31; 16:14-15

Saulus visste att han hade misshagat Gud, men istallet for att bedja om forlatelse, sa forsokte han att justera sitt liv till den synd som han levde i! Han vagrade att angra sig och gora battring. Versarna 16-23

Att forlora den Helige Anden ar en dom ifran Gud! Jesaja 6:1-13

Nar den Helige Anden drager sig tillbaka, sa kommer Guds kraft att gradvis forsvinna, darfor att Gud hela tiden forsoker att fa manniskan till att vanda om, innan det ar for sent.

Forst blev Saulus avkladd och lag naken - 1 Samuel 19:8-24

Sedan sjonk han djupare i synden - 1 Samuel 28:1-25

Sista dagen pa jorden for Saulus - 1 Samuel 31:1-13

Profeten Jeremia blev tillsagd den dag han blev kallad av Gud, att manniskorna skulle icke vanda om ifran sina synder och pa grund av detta skulle de do i sina synder. Jer.1:1-19

Jesus forkunnade med stor kraft att den forsta gavan ifran den Helige Anden ar gavan att kunna bedja om forlatelse! Matt.13:1-23

En normal frisk kristen manniska bor ha en brinnande onskan att tillfredstalla Gud, och att bygga upp hans rike pa denna jorden - Matt.19:16-30

Vem ar du? Ar du som den rike unge mannen? Eller, ar du som Petrus?

  Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer . . . .


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast