Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-852SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 22 Av John S. Torell

December 22, 2002

KAPITEL SEXTON
Detta kapitel ar icke skrivet i en kronologisk order, utan det ar en dokumentering av de domar som Gud kommer att slappa loss pa jorden under den sista delen av Antikristus regering. Det ar en profetisk varning vad som kommer att handa, resultatet av dessa fruktansvarda domar och hur manniskorna kommer att reagera till dessa.

De flesta kristna vill icke garna hora, vad de kallar "daliga nyheter." Istallet vill de hora om Guds karlek, att battre tider stundar, med stora matrialistiska valsignelser. Vad tanker Gud om detta?

Du kan fa veta detta genom att lasa vad Gud sade till profeten Amos cirka 2,750 ar sedan!  Amos 6:1-7

Vers 1:
Nu ges befallningen i himlen, borja med domarna.

Vers 2:
Detta ar den forsta vredesskalen, som kommer att sla manniskorna som har tagit Vilddjurets marke med illaluktande sar. Det kommer ocksa att drabba de manniskor som icke har tagit market vid detta tillfalle, men som tillbeder och dyrkar Vilddjuret. Jamfor detta med 5 Mos.28:27-29

Vers 3:
Detta kommer att bliva en fruktansvard dom som fa manniskor har tankt igenom. En dod manniskas blod har forlorat sin formaga att ge naring till cellerna i kroppen, och taga bort avfalls-produkterna ifran cellerna. Alla fiskar och plantor i haven kommer nu att do. Lukten ifran havet masta vara vidrigt, och den stora fragan ar, kan fartyg fortsatta att segla pa haven nar detta hant?

Versarna 4-7:
Den tredje skalen kommer att forstora det mesta dricksvattnet pa jorden. Det blir samma dom som drabbade Egypten. Vi kan lasa om resultatet av detta nar vatten forvandlas till blod i 2 Mos.7:17-25. Egypten var slaget med detta for sju dagar, men vi vet icke hur lange detta kommer att vara under Vedermodans tid.

Guds heliga anglar uttrycker nu sin tillfredsstallelse med denna dom. Nu blir det ingen nad given till dem som foljer Antikristus.

Versarna 8-9:
Nar den fjarde skalen halls ut pa solen, sa kommer detta att andra den termonukleriska reaktionen pa solens yta, och den kommer nu att producera mera varme. Istallet for att bedja om forlatelse och vanda sig ifran sina synder, sa kommer manniskorna att forbanna Gud och de visar ingen anger. Detta har blivit forutsagt i Uppen.9:20-21

Folket pa jorden vet nu att dessa domar kommer ifran Gud, precis som Egypterna visste att deras plagor kom ifran Gud. Men istallet for att nalkas Gud och soka forlatelse, sa haller de fast annu hardare vid Satan.
2 Tessal.2:8-13

Versarna 10-11:
Nar den femte skalen utgjuts, sa haller de forsta fyra plagorna fortfarande pa. Trycket och smartorna pa manniskorna vid denna tiden kommer att bliva mycket hardare an vad vi kan tanka oss nu. Dom genom morker ar icke nytt. Gud anvande detta emot Egypterna. 2 Mos.10:21-23 Detta var ett morker som kunde kannas. Men Israels barn hade ljus i sina boningar. Gud gjorde en skillnad mellan sitt folk och Satans folk. Men trots detta, ingen soker efter forlatelse.

Versarna 12-16:
Alla hinder for att blockera kungarna ifran Ostern ar nu borta. Mera detaljer finns skrivet om detta i Upp.9:14-21. Slakten, doden och lidandet vid denna tiden ar nagot som vi som lever nu icke kan helt forsta, nar vi nu lever i fred och frid.

Tre orena andar kommer att slappas loss ifran Satan, Antikristus och den Falske Profeten.

Dessa kommer att kunna gora stora under, vilket kommer att forleda manniskorna som lever pa jorden vid denna tiden, (Upp.13:11-15) och de kommer att samla jordiska armeer till norra Israel, till en plats som kallas for Harmageddon. Det ar har som Antikristus kommer att strida for sista gangen, innan Gud tager bort honom ifran jorden. I Uppen.14:20 far vi veta hur mycket blod som kommer att utgjutas, cirka en meter hogt och cirka 24 metriska mil langt.

Versarna 18-21:
Nu kommer Gud att slappa loss de allra varsta naturkatastrofer pa jorden. Det kommer att bliva en jordbavning sa stor, att en sadan har icke agt rum sedan manniskan skapades. Jerusalem kommer att delas i tre delar. Vid detta tillfalle kommer det stora Babylon, centret for all affarsverksamhet pa jorden att bliva forstort pa en timmes tid- Uppen.18:8. Huvudstader i olika lander kommer att bliva utplanade. Oar kommer att forsvinna och bergskedjorna kommer att bliva tillplattade.

Hagel kommer att falla ifran himlen, varje hagel kommer att vaga cirka 37 kg styck. Istallet for att bedja om forlatelse och angra sin synd, sa kommer de manniskor som overlever detta att forbanna Gud.

Om de kristna kunde forsta det stora lidande som skall overkomma manniskorna, sa skulle vara liv levas pa ett annat satt. Vi skulle da satsa pa att vinna manniskor for Jesus under de korta ar som vi lever pa denna jorden. Om vi sedan kunde fa en full forstaelse for hur fruktansvart det kommer att bliva for de manniskor som icke endast kommer att lida pa jorden, men sedan kastas i den Brinnande Sjon, sa skulle vi arbeta dag och natt, fasta ,bedja och soka Gud, alska manniskor och tala med dem om Jesus. Men hur manga kristna tror verkligen pa vad som ar skrivet i Biblen?

        Har du oron till att hora med?

                    Vad skall det taga for att fa dig tand for Gud??

Fortsattning foljer.......


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast