Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-848SW

O ATT MANNISKORNA SKALL PRISA HERREN 
Predikan av John S. Torell 

24 November, 2002
Det finns inget fysiskt som manniskor kan giva till Gud. Forst av allt, Gud ar en Ande och maste bliva tillbedd i ande och sanning - Joh.4:23-24

For det andra, Gud ager hela universum, det ar hans egendom och hur kan vi giva honom nagot som han redan ager? Det enda som vi manniskor kan giva till Gud ar lovpris och att vara tacksamma for hans stora karlek och nad emot oss! Det ar icke manga kristna som tager tid till att tacka Gud! Lukas 17:11-19

Otacksamhet ar en synd och Gud ser icke latt pa detta: Romar.1:18-25

Otacksamhet ar en av Djavulens egenskaper och ett tecken pa den yttersta tiden! 2 Tim.3:1-7

Lat oss taga oss tid med att tacka var himmelske Fader: PSALM 107

Versarna 1-2 - Lat de fralsta prisa Herren . . . .

Versarna 3-9 - Lat oss tacka Gud for var fralsning . . . .

Versarna 10-16 - Lat oss tacka Gud for att han forlatit oss for vart uppror . . . .

Versarna 17-22 - Lat oss tacka Gud for att han raddar oss ifran forstorelse och att han laker oss . . . .

Versarna 23-32 - Lat oss tacka Gud for att han raddar oss ifran dagliga olyckor . . . . 

Versarna 33-38 - Lat oss tacka Gud for vart dagliga brod . . . .

Versarna 39-43 - Lat oss tacka Gud att han tager hand om dem som fortrycker oss och att han lyfter upp de fattiga.

Lat Guds folk nu borja med att prisa och tacka honom!

Nu foljer vittnesbord av medlemmar av Resurrection Life of Jesus kyrkan.

Vi avslutar med att sjunga Psalm 150


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast