Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-837SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET

Del 12 -- Av John S. Torell

8 September  2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)

KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR

DEL SJU - FORLATELSE
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

ANDEFURSTARNA AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET - DEL ATTA

ANDEFURSTEN FORKASTELSE - DEL 1 och 2

ANDEFURSTEN FRUKTAN (RADSLA) DEL 1


DEL 2
Radslans andemakt ar den svaraste att upptacka, darfor att den arbetar sa listigt och tyst, att en manniska ar helt omedveten om att Fruktan ar verksam under ytan. Den ar som en gomd cancer, icke forran cancern har gravt sig in djupt i en manniskas kott, visar den upp sig, nar varken kommer med svara plagor.

    Gud ar karlek - 1 Joh.4:7-12 Satan ar fruktan, forstorelse och dod - Joh.10:10

    Gud ar sanning - Joh.4:23-24 Satan ar uphovsmakaren till alla logner - Joh.8:44

    Gud ar ljus - 1 Joh.1:4-7 Satan ar morker - Kol.1:9-14

En manniska blir radd, darfor att hon icke erholl DEN FULLKOMLIGA KARLEKEN som ett barn, darfor som en vuxen manniska kan denna manniska icke giva eller taga emot karlek utan fruktan.

    Nar du kanner dig skamfull - sa har du RADSLA

            Nar du kanner dig ovardig - sa har du RADSLA

                    Nar du kanner dig skyldig - sa har du RADSLA

                            Nar du kanner dig fordomd - sa har du RADSLA

                                    Nar du fordommer dig sjalv - sa har du RADSLA

Manniskor som har radsla kan vara givmilda till andra, men de ar envisa och

VAGRAR ATT TAGA EMOT HJALP OCH KARLEK IFRAN ANDRA MANNISKOR! En andemakt av Stolthet ar den starke mannen som forsvarar Fruktans andemakt. Detta ar en stor synd! Du forvantar dig att andra skall taga emot ifran dig, men du "ar for fin" att taga emot ifran andra! Jesus fordomde denna synd! Joh.13:4-8

Se hur den Helige Anden verkade i urforsamlingen - Apg.4:31-37.

En manniska som forsoker att kontrollera andra manniskor ar fylld med Radsla. Radsla att forlora nagonting far ett jarngrepp om en manniska! Detta inraknar fruktan att forlora respekt, redbarhet, anseende, inflytande ,mm. Jesus tog itu med dessa problem i Lukas 9:23-26.

Fruktan for att Misslyckas har en svar forstorande verkan pa en manniska. Eftersom manniskorasen ar fallen i synd, sa kommer det alltid att bliva misslyckande da och da. Innan en person lyckas inom ett omrade, sa kommer det att bli flera forsok, som kommer att misslyckas. Men genom bon till Gud och tro pa Gud, kan vi fa ett genombrott, om vi icke tappar modet. Galat.6:7-10

En manniska som icke gor nagra misstag, ar en manniska som sitter vid sidan om, och kritiserar alla andra, men lyfter icke ett finger for att hjalpa till. Detta far den manniskan att kanna sig saker, men hon kommer aldrig att gora nagot sjalv eller bliva nagot. En manniska som icke ar radd for att misslyckas, kommer att bliva en framgangsrik manniska, som kommer att anvanda det som gatt snett som stenar att vandra pa. Genom Kristus kan vi gora allt . . . . Filip.4:13 och 19.

Fruktan att bliva OVERGIVEN far en forlamande inverkan pa en manniska. Denna andemakt angriper i regel barn och kvinnor, men en man ar icke immun till denna demon. Det var denna andemakt som angrep Jesus sjalv, i hans sista ogonblick pa korset, innan har gav upp andan och dog. Matt.27:46-50. Detta var Djavulens sista angrepp pa Jesus, for att forstora hans uppgift pa jorden.

En gift kvinna som ar osaker pa sin mans karlek, kommer att hava denna slags radsla, som gor att hon angriper andra manniskor i fruktan, som ar driven av demonerna Svartsjuka Underlagsenhet och Osakerhet.

Fursten av Fruktan har manga andra demoner under sitt befal, som har specialiserat sig pa Radsla for Doden, Radsla for att bli Framgangsrik, alla andra Radslans andemakter, nar man ar radd for hundar eller andra djur, spindlar och andra insekter, hoga hojder, morker, vatten, att flyga, att aka i en bil mm. Vilken frisk manniska som helst kan ga pa en planka som ar cirka 20 centimer bred, om den ligger pa marken. Om vi hojer den 20 centimeter over marken, sa kan de flesta fortfarande ga pa den. Om vi lyfter upp den till 3 meter i luften, sa kan de flesta icke ga pa den. Om vi lyfter upp den till 30 meter i luften, ar det fa som vagar ga pa den. Andrades plankans bredd? Nej! Men Fruktans andemakt griper manniskan och far henne att forlora balansen.

ENDAST JESUS KAN BEFRIA OSS IFRAN FRUKTANS ANDEMAKT!

1. Forsta vad Jesus menade, nar han sade Min frid ger jag eder ...  Joh.14:23-27; Heb. 1:13-14

2. Fastlagg en gang for alla, Gud ger icke en fralst manniska en Radslans demon. 2 Tim.1:6-8. Nar Fruktan kommer, var medveten om det, tag hand om det, och vagra att acceptera det. Stall dig pa Guds Ord!  Upp.12:11

3. Fullkomlig karlek kastar ut all fruktan. Forlat, slapp det gamla och glom det! 1 Joh.4:17-21

4. Repetera Psalm 23 tills den blir ett med din sjal och ande.

Har du oron till att hora med?

Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                                                                            


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast