Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-836SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET 
Del 11 -- Av John S. Torell 

1 September 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)

KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR

DEL SJU - FORLATELSE
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

ANDEFURSTARNA AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET - DEL ATTA

ANDEFURSTEN FORKASTELSE - DEL 1 och 2


ANDEFURSTEN FRUKTAN (RADSLA)

Denna andefurste samarbetar med andefursten Bitterhet. Varje andefurste av Fruktan har tva slags demoner som jobbar som forman under hans kontroll, Angslan och Stress. 

Fruktans andemakt river upp kanslolivet i en manniska, och har formagan att leda manniskan TILL ATT SATTA TILLTRO TILL DJAVULEN OCH TVIVLA PA GUD! En sinnesrorelse av radsla ar en negativ kraft, som slapper loss adrenalin och andra kemikalier i en manniskas kropp, vilket bildar ett gift, som ar mycket forstorande for den manskliga kroppen och kommer att skapa sjukdomar. Radsla ligger till grunden for mer an 40 olika sjukdomar, fran astma, rematisk vark till alla slags allergier. Nar Adam och Eva valde att synda, sa flyttade de over sin karlek och tillitan ifran Gud till Djavulen, som i sin tur omedel-bart placerade en radslans andemakt i dem. 1 Mos.3:8-10

Radslans andemakt leder en manniska till att ljuga; Abraham ljog tva ganger, 1Mos.12:10-20; 20:1-18. Radslans och Lognens andemakt flyttade over till Isak, och han begick samma synd som sin far Abraham - 1 Mos.26:1-11

Det fanns en svaghet i bade Abraham och Isak, radsla och logn. Mark noga att for att kunna taga itu med detta syndproblem, sa var Gud tvungen till att skapa en svalt! Eftersom de flesta man och kvinnor icke tager hand om sina problem, sa ar Gud tvingad till att tillata svarigheter att komma, for att kunna taga fram i ljuset den gomda synden. Gud tvingade Jakob till att se sin egen synd - 1 Mos.32:1-32

PROBLEMEN KOMMER ATT FORTSATTA I EN MANNISKAS LIV, TILLS ALLA SYNDER HAR BLIVIT UPPKLARADE! Antingen blir det seger eller sa blir det doden, och man vet aldrig i forvag vilket som kommer forst! RADSLA AR EN SYND! Upp.21:7-8

En radd manniska kan icke tillfredstalla Gud - Hebr.11:6

Radsla borjar i en manniska i det ogonblick befruktningen ager rum!

1. Om foraldrarna till ett barn trater, slass och talar om ett barn "som icke ar valkommet," medan barnet ligger i sin moders mage, sa kommer barnets sjal att hora detta, och ifran denna dag kommer detta barn att domineras av tva slags demoner, Fruktan och Forkastelse! Om foraldrarna diskuterar abort, sa kommer detta att skapa en kraftig stress i barnet, och manga sjukdomar kommer att folja denna manniska, nar hon vaxer upp.

2. Nar ett barn ar fott och borjar att bliva aldre, sa kommer foraldrarna att lagga ned lagar och regler. Radsla att bliva straffad gor att ett barn borjar att ljuga i unga ar.

3. Alla varelser som Gud har skapat, har blivit skapade med ett behov att bliva alskade, omhandertagna och accepterade. Manniskor, djur och plantor har samma behov. Om karlek icke ges, kommer detta att skapa en krympling. Om foraldrar, en eller bada tva, misslyckas med att giva karlek och kramar till ett barn, sa kommer radsla av forkastelse att utveckla sig i detta barn.

4. Nar ett barn borjar med att lara sig olika saker och dess utbildning borjar, ar det viktigt att bade foraldrar och larare behandlar barnet ratt. Om ett barn har litet svart till att fatta med en gang, och det blir tillsagt att det ar "dumt," sa kommer dett barn "att frysa upp kanslomassigt" och kommer att hata det amne som det misslyckades i. Varje gang som detta amne kommer upp, sa kommer "Fruktan att misslyckas" komma fram, och paralysera barnet och det kvittar hur mycket tid och arbete som laggs ned, barnet kan icke lara sig detta amne.

5. Nar barnet blir aldre, sa kommer barnet att bygga upp kamratskap med andra barn och relationer till sina foraldrar. Om foraldrarna forkastar relationer med barnet, men kommer att fortsatta att taga hand om barnets fysiska behov, men sager alltid till barnet, "jag ar upptagen nu, stor mig icke," sa kommer detta barn att utveckla en fruktan av forkastelse och det kanner sig undanstott. Om foraldrarna samtidigt sager till barnet, att det kan aldrig gora nagot perfekt, sa kommer en annan grupp av onda andar in Osakerhet och Underlagsenhet. Detta kommer att driva barnet till att soka relationer till vem som ar tillganglig, och detta ar orsaken till att sa manga unga flickor blir sexuellt aktiva i unga ar, darfor att de soker karlek och accepterande, och det enda de har att ge som betalning ar sina kroppar. Man kommer att utnjyttja detta och valdfora sig pa en skadad ung manniska som soker karlek och forstaelse.

6. En manniska med radsla har i regel blivit utsatt for foljande valdforerlser i sitt liv:

            a) Utskallningar genom ord 

            b) Kanslomassiga skadegorelser 

            c) Fyskisk valdforelse, misshandel 

            d) Sexuell valdforelse. I regel har allt detta skett i unga ar.

HUR MAN KOMMER UT UR RADSLANS FALLA

        1. Forsta steget ar att bliva fralst. Utan Kristus finns det inget hopp! Joh.15:1-5

        2. Gor ett beslut att du skall fullstandigt lita pa Kristus. Matt.14:22-33

        3. Lat Jesus taga alla dina bordor - Matt.11:28-30

        4.  Se till att alla demoner som finns i dig blir utkastade! Lukas 4:14-21

                    Har du oron till att hora med?                                                                                                     Fortsattning foljer . . . .


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast