Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-833SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 8 Av John S. Torell

 

11 Augusti, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1), KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR

DEL SJU - FORLATELSE
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

ANDEFURSTARNA AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET
Som Skaparen har Gud ratt till att vara NITALSKANDE! Djavulen har stulit vad Gud har skapat, han ar en tjuv - Joh.10:10 - och Gud har ingen anledning till att dela sin skapelse med Satan. 2 Mos.20:1-6.

Djavulen ar en skapad varelse, han har icke skapat nagot, utom synden. Joh.8:44.

Som en skapad varelse blev han given en stallning, skonhet och material enligt Guds vilja.

Han foraktade vad han hade fatt och ville ha mera! Jesaja 14:12-13; Hesek.28:14-19.

Tva onda sinnesrorelser utvecklades i Lucifer, AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET. Dessa tva onda sinnesrorelser blev overflyttade till ett stort antal onda andar, som sedan planterar dem i manniskor. Ordspraks.6:33-35; Hoga Visan 8:6.

En annan ond ande som tjanar dessa tva furstar ar Atra. Guds Ord sager att vi skall vara nojda med det vi har. Hebr.13:5.

Lustens andemakt blir inbjuden at Atradens andemakt. Detta ar icke alltid en sexuell lust, men man lustar efter nagot man icke har, eller som tillhor oss. Jakob 4:1-4.

Furstarna Avundsjuka och Missunnsamhet smyger sig in i en manniska och talar om for henne, att det ar icke rattvist att en annan manniska blir LOVORDAD OCH UPPHOJD! Nar nagon blir beromd for nagot man gjort eller darfor att man har en speciell gava inom ett omrade, eller darfor att man ar stilig eller vacker, sa kommer Avundsjuka och Miss-prisad till himlen och icke jag? Vi vet ju alla, att Bob kan icke taga all denna beromelse, det ar icke bra for honom, och det ar min plikt att taga ned honom till jorden och satta honom pa plats!" Kain gjorde detta till sin bror. 1 Mos.4:1-8.

En annan stark andemakt ar Orattvisa. Denna andemakt gommer sig under "rattfardighet," men detta ar icke Guds rattfardighet, utan en demonisk sinnesrorelse, som man anvander till att rattfardiggora sig sjalv och saga att man har ratt till att vara arg och fortretad over den manniska som har blivit lovordad och som alla talar om. Det var dessa andemakter som forstorde kung Saul. 1 Samuel 18:1-16.

Ingen kristen har fatt tillstand ifran Gud till "att satta pa plats" eller halla reda pa andra kristna. Las vad Jesus sade: Joh.21:19-22.

Nar du jamfor dig sjalv eller nar du tavlar med nagon annan, sa kommer detta att fora in Bitterhetens andemakt i ditt liv. 1 Kor.3:1-10.

Avundsjuka och Missunnsamhet ar bundna till Bitterhet, som i sin tur ar bunden till Forkastelse, som i sin tur ar bunden till Ilska, som i sin tur ar bunden till Hat. Matt.14:1-11; 21:12-27.

Om du har blivit forkastad som ett barn eller nar du vuxit upp, sa har detta gjort ett djupt sar i din sjal, och denna skada gor att du icke kan acceptera eller gladja dig over att en annan person blir framgangsrik eller lovordad. Andemakterna Osakerhet och Underlagslenhet kommer att ploja djupa sar i denna manniskans sjal, och hindra henne ifran att bliva lakt. En sadan skadad manniska kommer istallet att standigt och jamt jamfora sig med andra och tavla emot dem till varje pris.

En forkastad manniska soker alltid bifall och att man blir accepterad av andra. Sjukdom, trotthet och forlust av gladje ar resultatet av Avundskuka och Missunnsamhet! Apostlen Paulus beskriver denna fara av att leva ett negativt liv. Gal.5:13-26.

HUR MAN BESEGRAR AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET

1. Gor ett beslut att du skall vara nojd i allt som Gud har gett dig. Vagra att trata med Gud. Fil.4:4-19.

2. Gor ett beslut att du skall aldrig mer jamfora dig sjalv och tavla med andra manniskor. Var dig sjalv som Gud har skapat dig. Matt. 6:24-34.

3. Lar dig att gladjas over andra manniskors segrar och tillvaxt! Joh.3:22-36.

4. Sluta med att avundas vad andra manniskor har, ett bra aktenskap, pengar, att vara valkand, makt, oavsett vad de har, VAGRA ATT AVUNDAS DEM. 2 Mos.20:17.

5. Prisa Gud standigt och jamt for allt han har gjort for dig, och mest for din fralsning.  Psalm 149:1-9.

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast