Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-832SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 7 Av John S. Torell

4 Augusti, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1), KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

DEL SJU - FORLATELSE
Jesus har sagt, att om en icke pa nytt fodd kristen i Jesus icke kan eller vill forlata  nagon som har gjort honom illa, sa kan icke Gud forlata den kristne. Gud kan icke och kommer icke att ga emot sitt eget Ord! Matt.6:14-15; Lukas 11:22-26; Jes.55:8-11.

Den forlatelse som Jesus talar om ar icke nagon "slags drypande sentimental kanslomassig akt," utan det ar en medveten uttankt akt, nar man valjer att SLAPPA DET SOM GOR ONT, GLOMMA DET OCH FORLATA PERSONEN SOM HAR GJORT DET ONDA!

Vi har fatt ett exempel vad gudomlig forlatelse ar, och du finner detta i Rom.5:1-10. Jesus gav oss ett mycket starkt exempel pa detta. Matt.18:21-35.

Vrede (ilska, argsinthet) kommer ifran nar man icke forlater. Jesus har sagt att argsinthet ar icke tolerat i Guds rike! Gud tolererar icke argsinthet. Matt.5:21-26.

Foraldrar som har ett stormigt forhallande, kommer att fa barn som ar arga, snarstuckna och sjuka i sina sjalar, darfor att de har svart att forlata sina foraldrar, for att de har gjort dem sa illa nar de vaxte upp. Barnaaren skall vara lyckliga och fridfulla ar. Allt efter som barnet vaxer upp och blir aldre, sa slatar man over saker och ting, men i de flesta fall sa blev det aldrig nagon forlatelse, man slappte aldrig det onda. Istallet blev den en rot av bitterhet. Hebr.12:14-15.

Bitterhet ar en furste i Satans rike, och han har under sitt befal foljande demoner: Att icke kunna forlata, Fortrytelse, Hamd, Argsinthet, Hat, Vald och Mord.

Dessa andemakter skapar skillsmassa, hjartsjukdomar och problem med matsmaltningen. Cancer ar en ande av uppror, som blir stodd av bitterhetens andemakt. En manniska som ar bitter pa sig sjalv forstor sitt immunsystem.

Att icke forlata AR EN SYND! Den leder till forstorelse och dod! Jer.30:12-15; 46:11.

        En manniska som icke kan forlata ar en bitter manniska

                En bitter manniska ar en arg manniska

                        En arg manniska har ingen gladje, frid och klagar alltid

                                En klagande manniska har forlorat Guds gudomliga karlek och ar

FYLLD MED RADSLA!
Perfekt karlek kastar ut all fruktan!
1 Joh.4:15-21.

Nar Jesus led i smarta, nar de spikade honom till korset, sa valde han att forlata soldaterna som spikade fast hans hander och fotter! Lukas 23:32-46.

Manniskorna ar smasinta, stolta, blir latt upprorda, irriterade over det allra minsta problem, ar snarstuckna och kvicka med att "hoppa pa en annan manniska," och den personen icke gor precis som vi vill att han skall gora! Och till raga pa allt, sa forsoker vi att rattfardiggora oss sjalva, att vi har en ratt till att vara negativa! Jesus kallar en sadan manniska for en hypokrat, vilket betyder att man lever ett dubbelliv. Matt.23:1-7.

HUR MAN BLIR FRISATT IFRAN OFORLATANDE DEMONER

1. Du kan icke gora detta i din egen kraft, det kann endast ske om du ar fylld med den Helige Anden. Joh.7:37-39.

2. Om du aldrig har gjort detta, sa skriv ned en lista pa alla manniskor som har gjort dig illa, och bed sedan till Gud att han ger dig kraft till att slappa dem ifran ditt minne, forlata dem och glomma allt det onda. Om du sager att du har forlatit en manniska, men varje gang du har problem med den manniskan, sa tager du fram allt gammalt groll, SA HAR DU ALDRIG FORLATIT DEN MANNISKAN!

3. Om den manniskan du forlater icke vandrar med Jesus, sa behover du icke umgas med den manniskan, forran personen har bett om forlatelse och vandrar med Jesus.

4. Kontakta manniskor du har gjort illa och bed dem om forlatelse.

5. Forlat dig sjalv och tag emot Guds karlek i ditt eget liv. Psalm 103:1-22.

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast