Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-818SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL TVA

Av John S. Torell

28 April, 2002

Lat oss nu borja med att undersoka TRO! Var kommer den ifran? Ar det nagot som vi kan arbeta fram? Svaret ar nej. Tro kommer ifran Gud! Rom.10:17

Tro ar en gava ifran Gud! Det ar gudomlig overnaturlig energi, som kommer att stromma igenom en manniskas kropp som elektricitet! Hebr.11:5

Om icke Gud ger oss denna tro, kan vi icke komma till honom sa att han ar belaten med oss. Hebr.11:6

JESUS AR KALLAN FOR ALL TRO!

1. Den spetalske kom till Jesus och tillbad honom - Matt.8:1-4

2. Den romerske officeraren kom till Jesus - Matt.8:5-13

3. Den sjuke mannen bars till Jesus - Matt. 9:1-8

        NYCKLEN: Jesus gav dem kraft till att utfora overnaturliga garningar

        Matt.10:1-14 Jesus sade till dem hur de skulle upptrada!

        Detta are repeterat i Lukas 9:1-10 och i Lukas 10:1-22

4. Kvinnan som hade blodningar kom till Jesus - Matt.9:18-22

5. Jesus kunde icke uppvacka den doda flickan tills dem utan tro hade blivit utkorda.  Versarna 23-26

6. De blinda mannen sokte Jesus - Versarna 27-31

7. Den dovstumme mannen blev ford till Jesus - Versarna 32-33

De judiska ledarna forkastade Kallan- Jesus- Vers 34, men Jesus hade barmhartighet for folket - Versarna 35-38

Jesus kunde icke kontrolleras av de judiska religiosa ledarna, och ju mer gudomlig kraft han visade, ju mer hatade de honom! Matt.12:1-15

OM VI SOKER ANDLIGA GAVOR KOMMER VI ATT BLIVA BESVIKNA.  Det ar endast en person som kan fordela andliga gavor, och det ar DEN HELIGE ANDEN!  1 Kor.12:1-11

Den Helige Anden kommer endast att fordela dessa andliga gavor till den fralsta manniskan nar hon soker Fadern i Jesu Namn!  Joh.16:1-28

Gud har givit oss en fri vilja, aven efter det att vi ar fralsta genom den nya fodelsen. Men det ar upp till den kristne att besluta sig for att vandra i ljuset eller i morkret!  1 Joh.1:4-10

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast