Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-810SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 14
Av John S. Torell

3 mars 2002

KAPITEL NIO:
Vers 1: Stjarnan har betyder troligen samma som vi laste om i Upp.8:10, som jag personligen tror ar Djavulen sjalv. Upp till denna tid sa har han icke varit hallen i avgrundens brunn, men demoniska varelser fran hans tidigare kungadome pa jorden har varit inlasta har som en dom for deras synder. Senare kommer Djavulen sjalv att bliva inlast i avgrundens brunn. Upp.20:1-3

Jamfor detta med Jesaja 14:12-20; 2 Petr.2:4; Judas 6

Vers 2: Dessa demoniska varelser har blivit torterade till en grad som en manniska icke kan forsta, och denna fruktansvarda rok kommer att valla upp maktigare an en vulkan som exploderar.

Versarna 3-5: Dessa demoniska varelser kommer att komma ut som en svarm, men de kommer att vara kontrollerade av Gud sjalv, som icke kommer att tillata dem att angripa de kristna. Jamfor detta med Job kapitel 1 och 2.

Om en manniska blir stucken av en skorpion, sa blir det foljande sympton: En skarp brannande smarta, svullnad, man svettas, man blir rastlos, munnen fylls med saliva, forvirring, man kraks, man far krampryckningar och sedan i de flesta fall dor man.

Vers 6: Tortyren som dessa manniskor far erfara som har blivit stuckna av skorpioner i fem manader ar sa fruktansvard att en manniska idag icke kan fatta detta. Sjalvmord kommer icke att bliva tillatet av Gud, han kommer att stoppa dem fran att do, och detta kommer att bliva en liten smak for dem var helvetet ar likt, och senare den Brinnande Sjon. Up..14:9-11

Versarna 7-10: Apostlen Johannes forsokte att beskriva sa gott han kunde, med den begransade utbildning och utveckling som fanns vid denna tiden pa jorden. Oavsett vad dessa varelser ar, de ar fruktansvarda kryp ifran avgrundens brunn. Jamfor detta med de kvinnliga dansare som finns i Las Vegas och Reno, som har sitt har uppsatt med stora plymer i dem, som dansar for att lura man att synda, och sedan ger dem en dodlig dos av synd och konssjukdomar.

Vers 11: Apollyn betyder fordarvare pa grekiska.

Versarna 12-13: Dessa ar transition versar

Versarna 14-17: Igen sa forsoker apostlen Johannes beskriva dessa handelser pa sitt begransade sprak. Igen sa finner vi fallna anglar av krig, som kommer att bliva losta for att fora ut en arme pa 200 miljoner man. Den enda nationen idag som kan stalla upp en sadan arme ar Kina. Jamfor detta med foljande fakta : USA stallde upp 12 miljoner man i Andra Varldskriget, inraknat armen, flottan, flyget och marinkaren. Tyskland angrep Sovietunionen ar 1941 med en styrka av 150 divisioner, totalt 3 miljoner soldater, plus 30 divisioner av finska och romanska soldater.

Versarna 18-19: Detta kommer att bli ett Varldskrig och antalet doda ett fruktansvart stort antal. En tredjedel av manniskorna kommer att do, vilket ar mer an 2 miljarder manniskor. Jamfor detta med det totala doda i Andra Varldskriget, med en siffra av 80 miljoner dodade (soldater och civila ifran alla nationer som var med).

Versarna 20-21: Manniskor med ett ovardigt sinnelag kan icke bedja om forlatelse, de har blivit fobannade av Gud! Detta ar den varsta tragedi som kan handa till en manniska. Rom.1:18-32; Johannes 1:5

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                                                                Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast