Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-809SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 13
Av John S. Torell

24 Februari 2002

KAPITEL ATTA:
Gud uppenbarar nu for apostlen Johannes den harda graden av straffdomarna som skall drabba jorden under Antikristus regering. For att fa en battre forstalese hur harda och intensiva dessa domar ar,se baksidan av detta utkast, dar vi har lagt ut detta i tecknad form.

Vers 1: Det ar nu dags for oss att avsloja en annan myt som man har accepterat, utan att ha undersokt vad som ar fakta. Det finns ingen vers i Biblen som sager att Vedermodan skall vara i sju ar. De som har undervisat detta hanvisar alltid till Daniels 70 vecka. Lat oss nu se hur detta ar: Vi laser i Daniel 9:1-3 att Daniel soker ett svar ifran Gud hur lange folket ifran Jerusalem skall hallas fangna. Daniel hanvisar till Jeremia 25:11 och 29:10. Har sager Jeremia 70 ar, och fangenskapen varade i 70 vanliga jordear, som vi manniskor har definerat. Nar anglen ifran Gud kom, sa anvande han tidsmattet "vecka." Om vi skall vara trogna till texten, sa ar en vecka har samma som ett ar. Salunda om vi ser pa versarna Daniel 9:25-27, sa maste vi anvanda ar for den tidstabell som ar given. Vers 25 talar om 7 och 62 ar. Vers 26 talar om 62 ar och den sa kallade 70 veckan av Daniel ar i sjalva verket en tidsperiod av ett ar.

Om vi jamfor denna tidsdefinition med Daniel 12:7, sa star det klart att vi icke kan forsta Guds definition av tid. Om vi ser pa 2 Petr.3:8, sa finner vi en annan definition:

En timme for Gud ar 41.67 ar for manniskorna.

En minute for Gud ar 8 manader och 8 dagar for manniskorna.

En sekund for Gud ar 3 dagar och 22 timmar for manniskorna.

Om vi tittar pa Upp.8:1 och 17:12 sa ar det min personliga uppfattning att tidsdefinitionen i Uppenbarelseboken ar samma som i 2 Petr.3:8. Detta betyder att tystnaden i Upp.8:1 varar i 20.84 ar och om vi lagger till detta till Upp.17:12, betyder detta att Vedermodan kommer att vara i mer an 62.51 ar.

Versar 2-4: Vi far har veta att de kristnas boner ar samlade i himlen infor Gud, och att inga boner ar forlorade. Psalm 141:2; Apg.10:1-4.

Vers 5: Gud kommer att fa manniskornas uppmarksamhet pa jorden, nar eld nedkastas pa jorden, detta ar ett tecken till vad som kommer att handa nast.

Vers 6: De sju anglarna ar nu redo att blasa i sina trumpeter.

Vers 7: Denna dom kommer att bliva en ekologisk katastrof, en tredjedel av alla trad ar borta, detta kommer att sanka syrehalten i luften, och manniskorna kommer att fa svart att andas. Jamfor detta med Hesekel 38:18-23.

Versarna 8-9: Denna dom kommer ocksa att bli en ekologisk katastrof, eftersom haven producerar allt regn. Med mer an 33% av haven forvandlade till blod, kommer detta att skapa forodelse pa jorden. Jamfor detta med 2 Mos.7:17-21.

Versarna 10-11: Personligen tror jag att detta ar en referens till Djavulen, som upp till denna tid har varit "prins over luften" - Efes.2:1-2; han kommer nu att kastas ned till marken pa jorden och skapa stor forodelse. Den som dricker ifran Djavulens kalla kommer att bliva bittert besviken och fordarvad. Joh.10:10.

Vers 12: Gud har anvant morker i det forgangna som straffdom. Genom att reducera ljuset pa denna planeten, kommer detta att medfora en ekologisk forodelse, som kommer att forandra klimat och odling av mat och sla manniskor med sjukdom. Jamfor detta med 2 Mos. 10:22-23.

Vers 13: Det kommer att bli annu varre!    Matt. 6:19-21.

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                                                                Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast