Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-808SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 12
Av John S. Torell

17 Februari 2002

KAPITEL SJU:
Detta ar ett kapitel som har blivit mycket misstolkat de sista 150 aren. Jehovas vittnen anvander detta kapitel som en kalla for att endast 144 000 vittnen skall komma till deras himmel. Eftersom deras medlemsantal nadde detta nummer cirka 1935, sa kan de icke mer lova nagon att fa komma till himlen. Nu saljer de endast biljetter till tusenarsriket.

De kristna larare som har undervisat att upptagelsen skall aga rum innan den stora vedermodan borjar, har undervisat att nar forsamlingen har blivit uppryckt, sa kommer dessa 144000 Israeliter att predika evangelium pa jorden. Sanningen ar denna, det finns inga versar i Biblen som sager detta. Lat oss nu undersoka detta kapitel mycket noga.

Vers 1: Vi far har veta att det finns fyra anglar, som ser till att vindarna i luften ror sig. Det ar viktigt att du forstar, att luften pa denna jorden star icke still, men ar alltid i rorelse, precis som haven. Salunda, den luft som idag befinner sig over California kommer inom ett par dagar att ha forflyttat sig till den amerikanska ostkusten, sedan kommer den att blasa over till Europa, Asien och sedan tillbaka till California efter det har blast over Stilla Havet.

Nar USA borjade att skicka upp sateliter i mitten av 1960 talet for att studera vindarna, sa tog det icke lang tid for metrologerna att finna ut, att det ser ut som om det finns fyra "horn" pa jorden, dar alla vindar borjar. Genom att hanga sateliter over dessa punkter, sa har man nu mojlighet till att langt i forvag veta hur det skall blasa och at vilket hall. Pa detta satter kan man forutspa vadret langt i forvag. Dessa fyra anglar finns ocksa namnda i Daniel 7:2 och i Sak.6:1-5.

Versar 2-3: Dessa ar mycket trosstarkande versar for de kristna. Innan Gud borjar med att doma manniskorna pa jorden, sa kommer Guds folk att bliva markta med ett insegel ifran Gud, for att bliva skyddade. Vi finner referenser till detta i Hesekial 9:1-11, dar Gud talade om for profeten Hesekiel cirka 500 ar fore Kristus vad som skulle handa till folket i Jerusalem. Genom att lasa Upp.9:4 star det klart att detta insegel ifran Gud kommer att placeras pa alla man, kvinnor och barn som tillhor Jesus.

Om vi jamfor denna kommande handelse med de domar som Gud lade pa egypterna, nar han forde Israels barn ut ur Egypten, sa kan vi se att Gud kan och vill skydda sitt eget folk. 2 Mos.8:20-24; 9:1-7; 9:22-26; 10:21-23; Glom icke blodet pa dorrposten - 2 Mos. 11:1-7; 12:7-13; samt vers 29,

Versarna 4-8: For det forsta, dessa beseglade man ar icke alla judar, istallet sa ar det samma antal ifran de tolv stammarna av Israel. For att kunna forsta dessa versar, maste vi lata Biblen tala for sig sjalv. Det finns endast en referens till dessa versar, och vi finner detta i Upp.14:1-5.

Det finns ingen biblisk reference att dessa 144000 man skall bliva predikanter, eller evangelister och ersatta den icke judiska kyrkan av Jesus under vedermodan!

Att detta ocksa ar en del av kvarlevan av Israel kan vi finna i Sefanja 3:13

Nar vi laser kapitel 14 i Uppenbarelseboken, sa finner vi icke att detta ar knutet till en speciell tid i jordens histora, nar dessa 144 000 skall leva pa jorden. Lat oss nu undersoka vad Biblen sager om fralsning for de 12 stammarna av Israel:

Det star mycket klart och tydligt att endast en liten kvarleva av de 12 stammarna skall bli fralsta och komma till himlen. Vi laser detta forst i Jesaja 10:20-23. Apostlen Paulus talar om detta i Rom.9:27-33. Profeten Sakarja sager, att endast en kvarleva skall bli fralsta - Sak.13:6-9 

Gud kommer i slutskedet innan Jesus kommer tillbaka att taga bort blindheten ifran Israel och ge dem en mojlighet till att taga emot Jesus som sin Messia, men igen, detta vill bli for en kort tid och endast tillgangligt for dem som raka leva pa jorden just da - Sak.12:8-14

Det ar denna skrift som Paulus talar om i Rom.11:25-29

Har ar vad vi maste lara oss att forsta: Det finns ENDAST ETT EVANGELIUM! Det finns icke ett evangelium for judar och ett for hednafolken. DET FINNS ENDAST ETT NAMN UNDER VILKET MAN KAN BLIVA FRALST, OCH DET AR NAMNET JESUS KRISTUS!
Joh.14 :1-6; Apg.4:10-13

Forsta detta, ALLA ISRAELITER (nu kanda som judar) SOM HAR LEVT PA DENNA JORDEN OCH DOTT UTAN ATT HA TAGIT EMOT JESUS SOM SIN MESSIA, AR NU I HELVETET OCH VANTAR PA ATT STA INFOR DEN STORA VITA TRONEN, OCH EFTER DETTA KOMMER DE ATT KASTAS I DEN BRINNANDE SJON! JUDENDOMEN KAN ICKE FRALSA NAGON!  Uppp.20:10-15

Versarna 9-17: Vi kan har lasa att en stor skara manniskor ur olika hednanationer kommer att bliva fralsta under vedermodan. Vi kan ocksa se att de kommer ifran alla folkslag pa jorden, och de har alla en sak gemensam, de har tagit emot Jesus som sin personlige Herre och Fralsare och blivit fodda pa nytt. Det star icke har att de alla blev dodade for sin tro, endast att de kom ut ifran den stora vedermodan.

Det bor vara oss en stor upppmuntran, att nar vi en gang kommer att lamna denna jorden, sa komner det att bli gladje, lycka och en frid, som icke kan beskrivas. Rom.8:14-18

Ar du tvattat i Lammets blod?

 Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                        Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast