Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-801SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 5
Av John S. Torell

30 December 2001

KAPITEL TVA:  STADEN TYATIRAS

Denna staden ligger inne in landet i vad som idag ar Turkiet i den bordiga dalen vid den stora floden Zab. Staden hette ursprungligen Pelopia och var troligtvis grundad av Lydianerna. Omkring 290 f.Kr. blev den en Makedonisk koloni och fick ett nytt namn, Tyatira och blev en militar fastning efter att det grekiska valdet hade brutit samman. Ar 190 f. Kr. blev staden en del av Pergamos kungarike, och nar detta blev givet till Romarriket, sa blev staden en handelsstad i Romarriket. Vagen mellan Pergamos och Ladocia gick genom Tyatira. Idag heter staden Ahkisar.

Staden hade ett ovanligt stort antal fackforeningar, inraknat bronssmeder. Vattnet i staden var mycket lampat for att farga tyger, och det hade en Scharlakanrod Tyg Firma, som var mycket framgangsrik, och for denna firma jobbade kvinnan Lydia i staden Filippien - Apg.16:12-14Eftersom de flesta mannen i dessa trakter hade en hatt som heter "fez", saldes mycket tyg, da en fez skall vara lysande scharlakansrod.

De gudar som dyrkades in denna staden var APOLLO (solguden, och han var ocksa kand i denna staden som Tyrimnos. Sedan fanns det ett tempel for gudinnan Artemis, som var gudinna over vilda djur, jakt, jordbruk och barnfodsel. Hon var ocksa kand som Diana, vilket folket dyrkade i staden Efesus. Artemis var dotter till guden Zeus och Leto, och tvillingsyster till Apollo. Artimis eller Diana var dansens inspiration, dar hon dansade med nymfer pa bergen, skogarna och pa myrar.  (Det ar ifran dessa nymfer som vi far ordet nymfomaner.)

Nar Uppenbarelseboken blev given till apostlen Johannes, var det vanligt med tempelhoror och att sex med dessa var vanligt for mannen som gick till templen. Detta hade ocksa smugit sig in i den kristna forsamlingen i Tyatira. Det ar ocksa viktigt att veta att de kristna vid denna tiden icke hade en central byggnad, dar man holl gudstjanst, utan istallet mottes man i hem, eller nar det var fint vader, sa mottes man pa angar eller vid en flod.


Vers 18: Beskrivningen av Jesus ar den samma som vi laser i forsta kapitlet, och vi finner en liknande beksrivning i Daneil 10:5-6

Vers 19: Forsamlingen var lovordad for sitt arbete, verksamhet, karlek, tro och talamod, med huvudvikten lagd pa garningar.

Vers 20: Men forsamlingen hade icke tagit hand om Jezebel, profetissan. 1Konung.16:29-33; I Kor. 10:18-22

Vers 21: Kvinnan maste ha varit en medlem i forsamlingen och under syndanod ifran den Helige Ande. Hon hade fatt en avfallighetens andemakt. Rom.1:21-32

Vers 22: Kvinnan var en andlig ledare for en gruppp manniskor, som hon ledde in i sexuella synder saval som andlig otukt. 2 Tess.2:10-12

Vers 23: Barnen eller de som blev varvade av denna kvinna skulle bliva dodade av Gud. Innan det ar en fysisk dod, sa ar det alltid en andlig dod, och vi ser detta runt omkring oss.

Manniskor ar slavar till alkohol och andra droger, upplosning av aktenskap och manniskor som avlider i sina unga ar. 2 Mos.20:1-5

Vers 24: Till de kristna som icke var inblandade i detta problem, lade Jesus icke mer en ny borda.

Vers 25: Hall ut tills Jesus kommer tillbaka - Efeser.6:10-13

Vers 26: De som ar trofasta i detta livet, skall fa regera med Gud i nasta liv, nar Jesus kommer tillbaka. Upp.20:1-4

Vers 27: Idag har manniskor ett val att lyda eller icke. Den dagen kommer nar Jesus skall regera over dem med en spira av jarn. Upp.19:15

Vers 28: Jesus ar morgonstjarnan - Uppp.22:16

Vers 29: Har du ett ora att hora med? Matt.13:13-23

  Har du verkligen oron till att hora med?   

                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast