Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-797SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN

2 December 2001
Detta ar den sista boken skriven I Biblen och datumen nar den var skriven ar cirka 95-96 efter Kristus. Detta talar om for oss att apostlen Johannes var cirka 90 ar gammal nar han fick denna uppenbarelse ifran Gud. Johannes hade kommit till Efesus cirka 70 ar efter Kristus och blev deras pastor. Han reste ocksa runt som en pastor till Pergamos, Smyrna, Tyatira, Sardis, Filadelfia och Ladodicea, stader som lag i vad som idag ar Turkiet. Nar den romerske kejsaren Domitian startade en ny vag av forfoljerser emot de kristna, sa blev apostlen Johannes annhallen och skickad till en straff koloni pa den tradlosa on Patmos. Nar Domitian icke langre var kejsare, sa fick manga av hans offer som hade blivit sanda till strafflager upprattelse och bland dem var Johannes. Enligt vad som ar nedskrivet ifran denna tiden, sa levde Johannes till 68 ar efter Jesu uppstandelse, vilket gjorde att han maste ha varit cirka 100 ar nar han dog.


Gud har uppenbarat sig sjalv for ett fatal utvalda manniskor, och latit dessa fa komma in i den andliga varlden. Den forsta som vi hittar i Biblen ar Enok. 1 Mos.5:19-23; Hebr.11:5; Hebr.9:20-24

Lat oss nu undesoka de kopior som lamnas ut tillsammans med detta utkastet, for att se hur Enok beskriver sitt mote med Gud. (Detta kommer icke att finnas pa var website. Om du vill ha kopior av detta, far du skriva till oss och begara att vi skickar detta till dig pa posten) Profeten Ezekiel fick uppleva ett besok ifran den Levande Guden, som kom till honom i en tron, som jag kallar for en "resetron." Ezekiel 1:1-28

Apostlen Paulus blev upptagen till den tredje himlen, men han skrev aldrig ned vad han sag och upplevde - 2 Kor.12:1-5

Men det var apostlen Johannes som fick uppleva den mest kompletta uppenbarelsen av dem alla, och den ger oss tillgang till det forflutna, nuet och framtiden. Johannes skrev ned det och forst var det skickat till de sju forsamlingarna, dar han hade verkat som pastor - Upp.1:1-9; Hebr.10:16-23

Det forsta som Johannes skrev ned var hans intrade till den tredje himlen, dar Gud, Jesus Kristus och den Helige Ande har sin boning. Hur kan en manniska ifran jorden, som icke visste vad elektricitet var for nagot, visste inget om elektroniska signaler, elektroniska magnetfalt, han hade aldrig sett ett flygplan, visste icke vad fiber optiks var for nagot, det maste ha varit mycket svart for honom att beskriva Guds harlighet I ord. Upp.1:10-20

Budskapen som Gud gav till Enok, Ezekiel, och Johannes ar det samma, det uppenbarar Guds harlighet, hans kommande domar och ett kall till manniskorna att vanda om ifran sina synder och bedja om forlatelse. Upp.22:8-21

                   Har du oron till att hora med?                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast