Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-796SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 15 - MOSES: GUDS MAN

25 November 2001
Moses var nu framme vid slutet av sitt liv pa denna jorden. Gud hade anvant honom till att fora ut Israels barn ut ur Egypten, och sedan lett dem i 40 ar i vildmarken. Under denna tiden hade Moses format en grupp av slavar till en nation, med soldater som blivit tranade i harda strider. Men innan han kunde lamna denna jorden och erhalla sin himmelska beloning, sa hade Gud honom att taga hand om foljande saker:

    1. Hur de skulle kriga och vad som skulle goras med fienden - 4 Mos.31:1-16

    2. Moses fick mota en sista utmaning - 4Mos.32:1-22

    3. Hur granserna skulle dragas for Loftets Land - 4 Mos.34:1-12

    4. Hur Loftets Land skulle delas upp - 4 Mos.34:1-12

    5. Hur staderna skulle byggas upp - 4 Mos.35:1-10

    6. Lagstiftning - stader att fly till - 4 Mos.35:12-15

    7. Hur man skulle behandla mordare - Versarna 16-28

    8. Att kungora Guds andliga lag att nar en manniskas blod utgjuts, sa kommer denna del av landet att bliva forbannat! 4 Mos.35:29-34; 1 Mos.9:5-6; 5 Mos.6:1-12

Nu finner vi en personlig forfragan ifran Moses, dar han ber Gud om att fa ga in och titta pa Loftets Land innan han dor, men Gud sade NEJ! 5 Mos.3:23-29

Den femte Moseboken ar Moses sista tal till folket. Nar en manniska laser detta tal, ar det utan tvivel att Moses hade fatt ett sinne av Kristus och att detta nedskrivna dokument, nu cirka 4000 ar gammalt ar overlagset det basta som en manniska kan skriva idag pa jorden (2001 eft.Kristus).

Det ar en bok som ar vard att lasas vers efter vers. Har kommer nagra viktiga uttalande ifran detta tal:

I. Utbildning ar enormt viktigt om Kristi forsamling skall overleva fran generation till generation. 5 Mos.6:1-12

II. Aktenskap med dem som icke tror pa Gud ar forbjudet - 5 Mos.7:1-15

III. Lar dig icke andra religioner och deras avgudadyrkan - 5 Mos.12:29-32; 18:9-13

IV. Valsignelser och forbannelser - 5 Mos.28:1-68

V. Moses sade ifran tydligt och klart att han visste att Klippan ar Jesus Kristus! 5 Mos.  32:4-18

Det sista kapitlen i denna boken var icke skriven av Moses, utan av hans eftertradare Josua.

Det kommer aldrig mer att finnas en man som Moses! 5 Mos.34:1-12

Cirka 2000 ar senare blev Moses hedrad att tillsammans med en annan Gudsman fa komma tillbaka till jorden for ett kort ogonblick och samtala med Guds Son, innan denne skulle do pa korset. Matt.17:1-5; Lukas 9:28-32

Vi som lever idag, lat oss bedja om forlatelse for alla brutna loften i vara liv! Lat oss bekanna vara synder och erkanna, att ett brutet lofte ar samma sak som en logn som ligger och frater!  Matt.5:33-37

                Har du oron till att hora med?                                                                              


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast