Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-793SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 12:  MOSES, GUDS MAN 

4 November 2001
Gud ville nu en gang for alltid fastlagga vem som skulle ha prastambetet i Israel. Varje prins fran var och en av de tolv stammarna fick lamna in en trakapp med sitt namn inristat pa den, och dessa skulle nu placeras i helgedomen. Den trakapp som blev vald av Gud, skulle visa vilken stam som skulle vara praster i Israel, och sta infor Herren och frambara offer - 4 Mos.17:1-11

Nar folket forstod att de icke skulle fa tillgang till helgedomen, greps de av panik och trodde att de alla skulle do - Versarna 11-13

Aron och hans soner blev nu tillsagda, att en del av deras tjansgoring var att bara ansvarighet for nationens synd infor Herren - 4 Mos.18:1-7

Denna ansvarighet infor Gud och manniskorna are fortfarande med oss idag - men nu ar var hogste prast icke mera Aron, utan Jesus Kristus, som de fralsta pa jorden representerar.  Hebr.8:1-13

Nar en fralst manniska lever i synd, sa ar den manniskan fortfarande en prast, men hon kommer att bara sin skuld i sin kropp. Men manniskans tillgang till Gud ar avskuren. Ezek.44:1-23

Varje fralst manniska ar nu en prast infor Herren - 1 Petr.2:1-15

Som praster skall vi icke inrikta oss pa att bygga upp ett eget kungarike, utan istallet skall vi arbeta pa Guds Rike! Lukas 12:22-40

Leviterna fick icke aga nagot land, nar de en gang skulle komma in i Loftets Land, utan de skulle leva pa tionden av de andra 11 stammarna - 4 Mos.18:20-24

En manniska som tror pa Jesus maste forsta, att hon ager ingenting pa denna jorden. Istallet maste hon lara sig att hon ar en manager (forestandare) for Guds agodelar, vilka har blivit utlanade till henne for en viss tid - Lukas 12:41-48

En manniska far endast arrendera sin kropp for en maximal tid av 120 ar, sen tager Gud tillbaka kroppen - 1 Mos.6:3

Lanetiden for en kropp kan forkortas, om en manniska icke skoter sig - Galat.6:7-9

Nar kroppen skall lamnas tillbaka, so kommer det att bli en full redovisning - 1 Kor.3:11-23

Hur gar det for dig med dit laneprogram?

                Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast